Saturday 28 November
Weekblad van RK BIsdom Paramaribo www.omhoog.org
Bisschoppelijke jaaractie 2019
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Boodschap IRIS bij 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid Republiek Suriname

God zij met ons Suriname! Deze openingswoorden van ons volkslied geven de kracht aan ons Surinaams volk. Het is een voortdurend gebed dat God met ons zal zijn in onze angst en onze vreugde, in onze hoop en frustratie, in...

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

"En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeÎn. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad...

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, heeft op 15 augustus jl., op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een brief geschreven aan de voorzitters van alle bisschoppenconferenties van de Katholieke...

Ons bisdom is jarig

Ons bisdom is jarig

Paul Tjon Kiem Sang - Maandag 24 augustus 2020 viert ons bisdom zijn 62ste verjaardag! Begin juli 1958 stuurde de nuntius in Venezuela, Mgr. Rafael Forni, telegrafisch het bericht dat paus Pius XII het apostolisch vicariaat van Suriname had verheven...