Friday 15 October
Weekblad van RK BIsdom Paramaribo www.omhoog.org
Week van gebed voor eenheid onder de christenen
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Toespraak Mgr. Karel Choennie, voorzitter van de Iris, bij uitvaart dokter Isaac Jamaludin

11 oktober 2021Met het heengaan van dokter Isaac Jamaludin verliezen wij een edel mens en groot religieuze leider. Hij heeft aan de bakermat gestaan van de IRIS, de Interreligieuze Raad in Suriname. Samen met Mgr. Aloysius Zichem en de cultureel...

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholiek wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan seniore burgers, die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van een (t)huis aan onze bewoners met veilige appartementen voor circa...

Vacature Administrateur Bejaardencentrum Majella

Vacature Administrateur Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholiek wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan seniorenburgers, die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van een (t)huis aan onze bewoners met veilige zorg en ondersteuning op...

Sollicitatieoproep directeur Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)

Met ingang van 1 september 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste, innovatieve en daadkrachtige kandidaat voor de functie van directeur voor ons instituut. Het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) is een onderwijsinstelling voor de opleiding leerkrachten.Eind 2020 is met...