Sunday 24 January
Weekblad van RK BIsdom Paramaribo www.omhoog.org
Week van gebed voor eenheid onder de christenen
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Bisschop van Paramaribo

Bisschoppelijke Jaaractie 2019

Nieuws

Doneer

Geloofsverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Vacature Bejaardencentrum Majella

Vacature Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholieke zorginstelling in Paramaribo met plaatsvoor 80 senioren en een personeelsbestand van verzorgend, niet-verzorgend personeel enadministratief personeel. Al 48 jaar bieden wij onze bewoners naast huisvesting ook verzorging,verpleging en begeleiding. Het is onze missie...

Kerstpreek 25 december 2020

Kerstpreek 25 december 2020

Innerlijke gebed Lc.2,19: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Dierbare zusters en broeders,Nu wij noodgedwongen door de COVID-19-pandemie niet kunnen samenkomen om in een stampvolle kerk het kerstfeest met alle pracht en praal...

Boodschap IRIS bij 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid Republiek Suriname

God zij met ons Suriname! Deze openingswoorden van ons volkslied geven de kracht aan ons Surinaams volk. Het is een voortdurend gebed dat God met ons zal zijn in onze angst en onze vreugde, in onze hoop en frustratie, in...

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

"En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeÎn. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad...