Saturday 22 October
Oktober Missiemaand
Geloofsverdieping - lees artikelen
is bluehost good
Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

Bisschop van Paramaribo

Heilig jaar van Barmhartigheid

Heilig jaar van Barmahartigheid

Nieuws

Nieuws

Bisschopswijding

Bisschopswijding

Geloofsverdieping

geloofverdieping

Bedevaart Naar Batavia

Batavia

O K T O B E R M A A N D - M I S S I E M A A N D dl4

O K T O B E R M A A N D - M I S S I E M A A N D dl4

DE VISIE OP DE MISSIE - MGR. KAREL CHOENNIE In het kader van “Oktobermaand – Missiemaand” en Wereldmissiezondag, vandaag 23 oktober, hebben we een gesprek gehad met Mgr. Choennie. Als de hoogst verantwoordelijke in ons bisdom is het belangrijk zijn...

OECUMENISCHE DIENST Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk

OECUMENISCHE DIENST Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk

Gezamenlijke vieringOp 31 oktober a.s. zal in Lund (Zweden) een gezamenlijke dienst gehouden worden van de Rooms-katholieke Kerk en de Lutherse Kerk. In deze bijzondere oecumenische dienst, ter herdenking van de Reformatie, zal paus Franciscus voorgaan, tezamen met de voorzitter...

Vacature directeur Christelijk Pedagosich Instituut (CPI)

Vacature directeur Christelijk Pedagosich Instituut (CPI)

Eind 2010 is met steun van particuliere donoren en de besturenorganisaties RKBO en EBGS een project ‘Professionalisering van de onderwijzersopleiding Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)’ gestart, dat voorziet in een veranderingsproces. Het veranderingsproces is nog steeds gaande. Per 01 september 2016...

WERELDMISSIEZONDAG 23 OKTOBER 2016

WERELDMISSIEZONDAG 23 OKTOBER 2016

Wat vieren wij op Missiezondag?Katholieken overal ter wereld vieren op de voorlaatste zondag van oktober Wereldmissiedag. Die dag is in feite het hoogtepunt van de hele maand oktober, die gewijd is aan missie.Wat is ‘missie’ eigenlijk? Het woord ‘missie’ kunnen...

Links button Image 001 Familie berichten

Links button Image 002Een van Hart en een van ziel

Links button Image 004 Extraordinaruy

Links button Image 003 Krakow