OMHOOG Weekblad voor kerk en samenleving

 • Commentaar op de Lezingen van het Hoogfeest van de H.Drievuldigheid (Jaar B) door Pater Esteban Kross
  by Esteban Kross on May 23, 2024 at 12:05 pm

  Achtergrond van de eerste lezing (Deuteronomium 4: 32-34. 39-40) In deze passage van het bijbelboek Deuteronomium roept Mozes de lezers op tot de verwondering. Dat is een hele belangrijke houding. In het overwegen van het wonderlijke en mysterievolle van geheel... Read More ›

 • Contact met Congregation of the Mother of Carmel
  by Melvin Mackintosh on May 20, 2024 at 7:00 pm

  De bisschop is al enige tijd in contact met de Congregation of the Mother of Carmel, dat is de Indiase Provincie van de Congregatie van de Karmelietessen in Kerala, India. Het contact met deze congregatie kwam tot stand via een... Read More ›

 • Hulp voor Haiti
  by Melvin Mackintosh on May 20, 2024 at 2:47 pm

  Tijdens de laatste jaarvergadering van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie, die gedurende de tweede week na Pasen werd gehouden in de Bahama’s, hebben de bisschoppen zich gebogen over hulp aan het door geweld geteisterde volk van Haïti. Als blijk van solidariteit met... Read More ›

 • Commentaar op de Lezingen van Pinksteren (Jaar B) door pater Esteban Kross 
  by Esteban Kross on May 15, 2024 at 3:41 pm

  Achtergrond van de eerste lezing (Handelingen der Apostelen 2: 1-11) In Handelingen der Apostelen wordt de ontwikkeling van de jonge Kerk beschreven. Het gebeuren van Pinksteren speelt daarin een cruciale rol. Het Joodse Pinksterfeest vierde zowel de gaven van de... Read More ›

 • Benoeming pastoor Mary’s Hope
  by Melvin Mackintosh on May 15, 2024 at 3:00 pm

  De bisschop heeft de eerwaarde heer Johannes Gading per 01 mei 2024 formeel benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Mary’s Hope, Coronie. Per dezelfde datum treedt pater Augustinus Sudaryanto af als pastoor van deze... Read More ›