Saturday 4 February

Door: P. Tjon Kiem Sang

Viering 100 jaar RK-begraafplaatsOp zaterdag 11 februari jl. werd met een heel bijzondere viering de 100ste verjaardag van onze RK-begraafplaats herdacht. De viering, die werd gehouden in het kerkgebouw van de voormalige Allerheiligste-Verlosserparochie, werd voorgegaan door de bisschop, mgr Karel Choennie. In zijn homilie benadrukte hij, dat wij elkaar op weg naar de dood, in de dood en na de dood niet alleen laten met de verwerking. Hij verwees naar de vijf fasen van rouwverwerking van de beroemde Zwitserse psychiater, Elisabeth Kübler-Ross, nl. ontkenning, woede, onderhandeling, berusting en als laatste aanvaarding. In de wereld van stervensbegeleiding vormen de inzichten van deze psychiater nog altijd het fundament van waaruit zowel de stervende als de nabestaanden worden begeleid in het omgaan met sterven en dood. De bisschop benadrukte daarbij dat ‘aanvaarding’ hemelsbreed verschilt van ‘berusting.’

Uitgaande van deze benadering van de rouwverwerking, pleitte de bisschop ervoor dat onze RK-begraafplaats op professionele wijze de familie bijstaat, rekening houdend met rouwarbeid. Rouwarbeid verschilt van wat men vroeger rouwproces noemden. Rouwarbeid vraagt arbeid van de rouwende en de omgeving terwijl rouwproces de indruk wekt dat het vanzelf gaat. De tijd heelt geen wonden als er geen actieve rouwarbeid is. Voor rouwarbeid is de liturgie met de rijke katholieke symboliek erg behulpzaam.

Verder haalde de bisschop de wens aan dat wij een begraafpark willen in plaats van een begraafplaats, waar ieder naar individuele smaak de grafmonumenten kan inrichten. Onze huidige begraafplaats moet een park worden waar de natuurschoon, of beter de schepping, zal bloeien. Het park moet mooi groen zijn met bomen, struiken, bloemen, en vogels en fonteinen, en banken en veilige wandelpaden. Zo kan de viering van Allerzielen op 2 november ieder jaar een lichtfeest zijn in het park. Ook voor de praktische kant van het begraven vroeg de bisschop aandacht, en pleitte ervoor dat een begrafenis betaalbaar moet blijven en dat mensen wederom de gelegenheid moeten krijgen om d.m.v. een RK-uitvaartverzekering langzaamaan de kosten te betalen.

Viering 100 jaar RK-begraafplaatsNa de viering werd op het terrein vóór het huidig kantoor van het Heilig Verbond een ‘billboard’ onthuld, waarop een tekening staat van het nieuw op te zetten kantoorgebouw. Daarna gingen de aanwezigen naar de begraafplaats zelf, waar op verschillende plekken kaarsjes en fakkels werden aangestoken en het geheel tot een waarlijk ‘lichtjesfeest’ omtoverde. Tenslotte werden er witte ballonnen losgelaten, waarvan twee in de vorm van een duif.

 

 

 

 

Uit: Omhoog, editie nr. 6