Saturday 4 February

Glossy Tilburgse Zalige Peerke Donders

De Tilburgse zalige Petrus Donders heeft op zijn 130e sterfdag zijn eigen glossy gekregen. De PEERKE werd op 14 januari gepresenteerd aan bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk.
De presentatie vond plaats in het Peerke Donders-paviljoen, in het kruiswegpark dat naast het geboortehuisje van de zalige in Tilburg-Noord ligt. De Peerke is een initiatief van de Stichting Vrienden van Petrus Donders, die op die manier de aandacht wil vestigen op de betekenis voor vandaag van Tilburgs bekendste zoon.

Overhandiging glossy Peerke in Suriname
Op donderdag 26 januari hebben Lout Donders en Paul Spapens de glossy PEERKE overhandigd aan Mgr. Karel Choennie, de bisschop van het Bisdom van Paramaribo. Beide heren zijn bestuurders van de stichting Vrienden van Petrus Donders Tilburg.

Hieronder een stuk wat Lout Donders zegt over hun rol:
"Paul Spapens en ik maken deel uit van het bestuur van de Stichting Petrus Donders Tilburg. Wij koesteren het geboortehuisje van Donders (PD)(zo noemen wij hem in Tilburg) in Tilburg-Noord. We hebben daar een paviljoen met een expositie waar het levensverhaal van PD wordt verteld en waar we allerlei activiteiten houden die mensen bij elkaar brengen. Belangrijk begrip voor ons: barmhartigheid. Vooral in deze tijd.
We hebben de glossy gemaakt omdat we op een eigentijdse manier aandacht aan Peerke Donders wilden besteden. Wij kunnen daarover meer vertellen als we bij jullie zijn."

Suriname
Petrus Norbertus Donders (1809-1887) was zoon van een arme Tilburgse thuiswever. Hij wist al jong dat hij priester wilde worden, maar daarvoor ontbrak het aan geld. In navolging van zijn vader werd hij wever. Nadat een plaatselijke priester zich voor hem had ingezet, kon Donders knecht worden op het kleinseminarie, waar hij vervolgens aan de studie mocht beginnen.
Als enige van zijn klas gaf hij gehoor aan een oproep van de voor Suriname verantwoordelijke missiebisschop Grooff, die om priesters verlegen zat. Na zijn priesterwijding in 1841 vertrok Donders in 1842 naar Suriname, waar hij de rest van zijn leven bleef.

Melaatsenkolonie Batavia
Peerke Donders was kapelaan in Paramaribo en missionaris in de binnenlanden. In zijn brieven spreekt hij zich fel uit tegen de manier waarop de slaven in Suriname behandeld worden.
Donders werkte 27 jaar in de melaatsenkolonie Batavia, waar hij zich inzette voor het geestelijk en fysiek welzijn van de uit de samenleving gestoten leprozen. Peerke Donders ligt sinds 1900 begraven in de kathedraal van Paramaribo.

'Bekendste Tilburger ooit'
Donders, wiens gedachtenis de Kerk op 14 januari viert, is “de bekendste Tilburger ooit”, zei mede-initiatiefnemer en redactielid van de glossy Paul Spapens. Nog altijd, voegde hij toe, worden mensen geïnspireerd door de werken van barmhartigheid “en de manier waarop Peerke Donders die in de praktijk bracht”.
Vandaar dat de Stichting “de euvele moed” had om “het gedachtegoed van Peerke en onze vertaling ervan” in een “ontzettend sjiek tijdschrift” om te zetten. De zalige is, schrijft Spapens in de Peerke, in Tilburg “uitgeroepen tot patroon van de mondialisering”.

'Helemaal niks'
Of Donders zelf op een “ontzettend sjiek tijdschrift” rond zijn persoon zou zitten te wachten, betwijfelt de redactie van het blad in het voorwoord van de Peerke, overigens met de nodige zelfspot: “Wij denken dat hij het helemaal niks zou vinden: al die aandacht en dan ook nog ‘een luxueuze lifestyle suggererend’.”

Dubbelinterview
Aan de presentatie was de opname gekoppeld van een dubbelinterview met mgr. De Korte en Van de Donk, dat komende woensdag en donderdag te zien is op Omroep Brabant.
De twee spraken onder meer over de betekenis van de werken van barmhartigheid voor vandaag, de spanning tussen individualisme en gemeenschapsdenken en barmhartigheid in relatie tot de vluchtelingencrisis.

'In eerste instantie missionaris'
Ook de persoon van Peerke Donders kwam ter sprake. Hij was, merkte mgr. De Korte op, “in eerste instantie missionaris. Hij wilde het Evangelie brengen. Maar dat deed hij op een heel praktische manier”.

'Veel Peerkes'
In het Noord-Brabant van vandaag, stelde Van de Donk, ziet hij ook nu nog “veel Peerkes”, vrijwilligers, ondernemers en anderen die zich voor hun naasten inzetten: het hoort volgens Van de Donk bij de Brabantse cultuur.
De uit het Utrechtse Vianen afkomstige mgr. De Korte merkte dat tijdens een rondgang door parochies van zijn nieuwe bisdom ook in het taalgebruik. Hij hoorde velen spreken over “ons moeder, ons pa. Dat gemeenschapsdenken is typisch Brabants en typisch katholiek”.

Heiligverklaringsproces Peerke Donders
De Peerke bevat onder meer een interview met de vicepostulator van Donders’ heiligverklaringsproces, theologe en kerkjuriste Claudia Peters. Zij doet een oproep om mogelijke wonderen op zijn voorspraak te melden. Voor heiligverklaring is een wonder nodig van na 23 mei 1982, toen paus Johannes Paulus II de missionaris zalig verklaarde.

Roy Donders
Uit een ander artikel blijkt overigens dat de Tilburgse tv-persoonlijkheid Roy Donders, die mede de cover van het blad siert, verre familie is van Peerke Donders.
De Peerke wordt op tientallen plaatsen in en om Tilburg en via de website van de Stichting Vrienden van Petrus Donders verkocht.

Bekende katholieken met glossy
De zalige Peerke Donders is niet de eerste bekende katholiek met een eigen glossy. Thomas a Kempis en de trappisten van de in Berkel-Enschot gelegen abdij Onze-Lieve-Vrouw van Koningshoeven. bekend van het La Trappe-bier, gingen hem voor.

(Bron: KN 14/01)