Saturday 4 February

RoepingenIn het leven verliezen wij veel tijd met ons af te vragen: wie ben ik? Paus Franciscus raadt de jongeren aan zich af te vragen: “Voor wie ben ik?”, in plaats van: “Wie ben ik?”

Brug van dialoog
Op 8 april ging de Paus in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome voor in een gebedswake met jongeren. Het gebeuren is een fase op weg naar de 15e Algemene Bisschoppensynode in oktober 2018 in Rome met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Het was tevens een voorbereiding op de Wereldjongerendagen welke in januari 2019 gehouden zullen worden in Panama.

In zijn toespraak had de paus een 'zending' voor de jongeren: “Spreek met je grootouders, luister naar ouderen… spreek, vraag. In deze tijd hebben wij meer dan ooit de brug nodig van de dialoog tussen grootouders en jongeren, ouderen en jongeren” aldus de Paus.

Op weg gaan
Wanneer Maria die grote roeping ontvangt om Gods Zoon bij ons te brengen en ook het nieuws krijgt dat haar bejaarde nicht een kind verwacht, haast zij zich om naar Elisabeth toe te gaan. Zij spoedt zich! De wereld van vandaag heeft jongeren nodig die zich haasten, die het niet moe worden zich te spoeden. Jongeren die de roeping voelen dat zij een missie hebben in hun leven. Wij hebben jongeren nodig die op weg gaan. De wereld kan hierdoor veranderen.
Maar helaas is het drama van de huidige wereld dat jongeren dikwijls aan de worden gezet. Zij hebben geen werk, geen ideaal, het ontbreekt hen aan opvoeding, zij worden niet opgenomen in de samenleving … Talloze jongeren moeten vluchten naar andere landen ...

Geen wegwerpmateriaal
“We mogen niet tolereren dat onze jongeren gebruikt worden als wegwerpmateriaal” zei de paus, nadat hij opmerkte dat zulks maar al te vaak gebeurt. Wij moeten de Synode 2018 houden, zodat de jongeren kunnen zeggen: “Wij jongeren, wij zijn hier!”
Wij gaan naar Panama om te zeggen: “Wij jongeren, wij zijn hier, onderweg. Wij willen geen wegwerpmateriaal zijn! Wij zijn waardevol”.


Op de Wereldjongerendagen in Krakau deed een jongeman, Pompeo, zijn verhaal. Tot twee keer toe was hij bijna wegwerpmateriaal geworden, op zijn 8e en op zijn 18e. Maar hij was in staat op te staan, zijn roeping te volgen en zijn leven in dienst te stellen van zijn naaste. Hij koos voor een leven met Jezus en ontkwam aan de greep van een leven als verbruiksartikel.
U jongeren, u moet risico’s nemen. U moet de toekomst voorbereiden. De toekomst is in uw handen.

De schoonheid zien
Met de Synode van bisschoppen van over de hele wereld wil de paus de pastorale zorg voor en de be-trokkenheid van de katholieke Kerk met jongeren uitdrukken. Tegelijk is het een aanleiding om, tegen de achtergrond van het groeiende tekort aan priesters in Europa en Amerika na te denken over ma-nieren om jongeren vertrouwd te maken met roeping en hen ertoe aan te sporen hun roeping te volgen. Er is een enquete uitgegeven voor de verschillende bisdommen.
Jongeren worden uitgenodigd om ook via het internet rechtstreeks aan de enquête deel te nemen.
In de vragen wordt onder meer nagegaan hoe de participatie van jongeren aan het kerkelijke leven kan worden versterkt of hoe hun nieuwe ideeën of engagement voor het milieu in de praktijk kunnen worden omgezet. Een christelijke gemeenschap wordt aantrekkelijker voor jonge mensen, als ze kun-nen merken dat hun originele bijdrage wordt geaccepteerd. De vanaf maart geactiveerde inter-actieve site voor jongeren is te vinden op www.sinodogiovani2018.va.
Zo wil de Kerk naar de jongeren luisteren: wat zij denken, voelen, willen, bekritiseren en berouwen. Alles. De Kerk heeft nog meer lente nodig en de lente is het seizoen van de jeugd.
“Ik zou u willen uitnodigen de weg naar de Synode en naar Panama te gaan met vreugde, met uw inspiratie, zonder angst, zonder schaamte, moedig. Er is moed nodig. Probeer de schoonheid van de kleine dingen te zien; zoals Pompeo zei, de schoonheid van elke dag zien en deze niet verliezen. Dankbaar zijn voor wie u bent: ik ben zo, dank u, Heer!”

"Voor wie ben ik?" en niet “Wie ben ik?”
Dikwijls verspillen wij onze tijd met ons af te vragen: wie ben ik?
U kunt zich afvragen wie u bent en uw leven lang zoeken naar het antwoord. Vraag uzelf eens af: voor wie ben ik? Zoals de Heilige Maagd dacht: voor welke persoon kan ik er nu zijn? Voor mijn nicht. En zij ging op weg.
Voor wie ben ik? Spreek deze drie talen : de taal van het denken, de taal van het hart en de taal van de handen. Er zullen momenten zijn dat u niets begrijpt, slechte en mooie momenten, duistere momenten, heldere momenten ... maar ik zou iets willen benadrukken. We leven in het nu; het leven vraagt iets concreets. In deze vormeloze cultuur is iets concreets nodig, het concrete is uw roeping.

Zending
De Kerk vraagt u, jongeren, een zending uit te voeren. Ik zou u deze zending willen geven: spreek met uw grootouders en andere ouderen. Wij hebben de brug nodig van de dialoog tussen ouderen en jongeren. De profeet Joël zegt ons in hoofdstuk 3 vers 1 als een profetie: "Uw grijsaards zullen dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen" (Joel 3, 1). Dat wil zeggen dat zij concrete dingen aandragen, gedreven door profetieën. Dit is het doel dat ik u in naam van de Kerk geef: spreek met ouderen en luister naar hen. Zorg ervoor dat zij dromen en ga met die dromen verder om te profeteren en deze profetie concreet te maken. Vandaag is dat uw zending, de zending die de Kerk u geeft. Laat hen spreken, doe er iets mee en leg een brug naar de toekomst.

(Bron: RK Doc/bewerkt mk)