Saturday 4 February

Download hier de pdf voor de Pastorale leergangen

Johannes Apostel

De Pastorale Leergangen voor 2017 worden u aangeboden door de Dienst voor Geloof Communicatie en Cultuur. De leergangen zijn cursusmodules over ons geloof en zijn toegankelijk voor alle belangstellenden. In het bijzonder willen wij ze aanbevelen aan de parochiële medewerkers. Wij garanderen dat deelname voor u zeer verrijkend zal zijn voor uzelf, uw parochie en het gehele RK Bisdom.

Lokatie: Asewa-Otono, Prinssessestraat 46
Tijd: 18.00-21.00 uur
Bijdrage: SRD. 50,=

In de maand april zal worden behandeld het onderwerp: Het evangelie volgens Johannes

Cursusdagen: 19-20-26-27 april

In de maanden mei en juni is het onderwerp: Eucharistie
Cursusdagen: 10-11-17-18 mei (Eucharistie I) en 7-8-14-15 juni (Eucharistie II)
De inleidingen worden verzorgd door: Mgr. K. Choennie, Pater E. Kross, P. Tjon Kiem Sang en G. Misidjang.

 

Deelnemers die van een cursus minimaal 3 avonden bijwonen, komen in aanmerking voor een oorkonde.

NB: Wijzigingen voorbehouden