Thursday 8 December

Jaarthema van het Bisdom Paramaribo voor 2015:


ÉÉN VAN HART EN ÉÉN VAN ZIEL
Dit thema is gehaald uit de Handelingen der Apostelen 4,32:


“De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap.”
Dit thema wil uiting geven aan de eenheid, de saamhorigheid en de solidariteit in onze lokale katholieke geloofsgemeenschap. Het is tevens een blijvende doel waar wij altijd naar streven en onze christelijke opdracht waar wij met zijn allen steeds aan moeten blijven werken.
 
Alle parochies, kerkelijke gemeenschappen, bewegingen en verenigingen van het Bisdom, kortom de hele katholieke geloofsgemeenschappen wordt opgeroepen om dit thema ter harte te nemen en daar gezamenlijk uiting aan te geven. Via de verschilldende media-instrumenten van het Bisdom zal de geloofsgemeenschap hierbij worden ondersteund.


Logo jaarthema:
Het thema wordt herkenbaar weergegeven met een logo dat speciaal hiervoor is ontworpen.
Het logo bestaat in feite uit drie figuren in een jubelende houding. Dat is een uiting van de vreugde welke we alleen kunnen bereiken als wij als één, saamhorige en solidaire gemeenschap het Evangelie verkondigen. Het wil tevens uitdrukking geven van de aanzet die door paus Franciscus is gedaan met zijn apostolische exhortatie ‘Evangelii Gaudium’: als gelovigen vinden wij vreugde in het Evangelie en die dragen wij ook uit als één gemeenschap. Wij zullen ons moeten onderscheiden als een gemeenschap van vreugde, want daartoe heeft God zijn Zoon op aarde gezonden.
De drie figuren vormen één geheel, maar behouden toch elk hun unieke eigenheid. Eenheid en saamhorigheid betekenen geen ‘samensmelting’ van personen, maar wijzen op een gemeenschap van verschillende unieke personen, die eendrachtig streven naar het goede.


De figuren zijn daarom in eerste instantie een uitbeelding van de Drie-ene God waarin wij geloven: één God maar drie Personen. Het is voor ons het paradigma bij uitstek van de eenheid en saamhorigheid waar wij als mensen naar streven.
Tegelijkertijd beelden de figuren ook de structuur van onze geloofsgemeenschap uit, waarbij elk zijn eigen unieke zending heeft binnen een en dezelfde geloofsgemeenschap: het gewijd apostolaat (bisschop, priester, diaken), het geconsacreerd apostolaat (religieuzen) en het lekenapostolaat. Deze drie groepen staan niet zozeer in hiërarchische verhouding tegenover elkaar, maar vormen één organisch geheel van de geloofsgemeenschap.