Thursday 8 December

EVANGELIZARE PAUPERIBUS, MISIT ME…
Hij heeft mij gezonden om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen…
(woorden uit de H. Regel van de Congregatie van de Paters Oblaten van Maria)


Hiermee maken de paters Oblaten van Maria, mede namens het R.K. Bisdom Paramaribo, bekend dat van hen is heengegaan hun confrater en medewerker,


pater Wim JOOSTEN O.M.I.

op de gezegende leeftijd van 88 jaar.

Als priester was hij jarenlang verbonden aan de Fatimakerk in de Calcuttastraat en 42 jaar verbonden aan het ziekenhuis-apostolaat van het R.K. Bisdom voor de vier ziekenhuizen in Paramaribo.

Op donderdag 22 april a.s. vinden de uitvaartplechtigheden plaats.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen:
- in de kapel van het R.K. ziekenhuis St.-Vincentius tussen 11:00 en 12:00;
- in de kathedrale basiliek HH. Petrus & Paulus van 13:00 – 15:00.
Hierna zal de plechtige eucharistieviering plaatsvinden waarbij priesters en diakens uitgenodigd worden om mee te vieren.

U wordt gevraagd om zich strikt te houden aan de COVID-19-protocollen en -voorschriften.


Paters Oblaten van Maria
R.K. Bisdom Paramaribo