Thursday 8 December

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, heeft op 15 augustus jl., op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een brief geschreven aan de voorzitters van alle bisschoppenconferenties van de Katholieke Kerk over de liturgische viering tijdens en na de covid-19 pandemie.
Tijdens de audiëntie van de Heilige Vader paus Franciscus op 3 september 2020, werd de brief goedgekeurd en vrijgegeven voor publicatie.
Mgr. Karel Choennie heeft graag dat u de originele brief in extenso leest.
Kanselier Paul Tjon-Kiem-Sang heeft er een Nederlandse vertaling bij.


U kunt de originele brief en de Nederlandse vertaling downloaden door op de link in deze zin te klikken.

 float:left