Thursday 8 December

Sam Abrahams, drievoudig wereldrecordhouder éénwielfiets rijder (de hoogste met een afmeting van 35 meter hoog) zal samen met zijn vrouw Teresa en zoon Nash, zijn geboorteland bezoeken van 13 t/m 26 oktober 2019. Speciaal in dit kader zullen er een aantal activiteiten worden georganiseerd om blijk van waardering te geven aan de prestaties die deze Surinamer internationaal heeft bewerkstelligt. Deze activiteiten worden uitgevoerd op initiatief van de Stichting Sport Documentatie Guno Hoen.
Hoogtepunt van zijn bezoek zal zijn het onthullen van plakkaat uitgestald naast een 14 meter hoge 1-wiel fiets die speciaal geprepareerd is om als monument te prijken ter ere van de prestaties van Sam Abrahams.

Het R.K. Bisdom heeft gehoor gegeven aan het verzoek om voor dit monument een bijzondere plek ter beschikking te stellen. Het monument zal een centrale plek hebben op de oprit van het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum (vroegere NGVB Stadion). De fiets is ter beschikking gesteld door de familie Abrahams; de vork en zadel zijn de originele uit 1977.

Er zijn meerderen activiteiten gepland tijdens het bezoek van het gezin Abrahams;
- Er is een publieke demonstratie gepland worden op vrijdag avond 18 oktober 2019 ter hoogte van Tangelo aan de Kleine Waterstraat. (indien logistiek haalbaar)
- De school die Sam bezocht tijdens zijn jeugd kan rekenen op een bezoek en waarschijnlijk een korte demonstratie van het gezin.
- Op zaterdag 19 oktober is er een demonstratie in de turnzaal van het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum.
- In de Ismay van Wilgen Sporthal zal er in de pauze van een CTSS basketbalwedstrijd (20 oktober) een 1-wiel demonstratie gegeven worden.
Uiteraard is Sam beschikbaar voor interviews van de pers tijdens zijn verblijf.
Nadere berichten (bevestigingen) over het programma volgen.

Om het visueel te maken wat de prestatie van de 35 meter hoge 1-wieler inhoud zal er een projectie gemaakt worden ten opzichte van de Kathedrale Basiliek. De organisatie plant een foto shoot in de toren van de Kathedrale Basiliek die vrijwel dezelfde hoogte heeft als de fiets waarop het wereldrecord is gevestigd.

Bij deze bent u uitgenodigd om de huldiging van het plakkaat bij te wonen om hier verslag van te doen.
Datum; vrijdag 18 oktber 2019
Locatie; Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum
Tijd; 10.00u v.m.

Tevens voegen wij toe een kort filmpje die u zou kunnen inzetten tijdens de uitzending om zodoende de gemeenschap een beeld voor te houden van de prestaties van deze fenomenale Surinamer. Zijn zoon Nash is in zijn voetsporen aan het treden; zoals te zien tijdens de TV show ‘Little Big Stars’ van Steven Harvey.


ARTIKEL VERSCHENEN IN DE WARE TIJD

Sam Abrahams; is de eerste wereldrecordhouder van Suriname. Sam Abrahams, die eerst evenwichtskunstenaar was, kreeg dit talent van zijn grootvader van moederskant, namelijk de heer Ed Miranda mee.

Op zondag 27 november 1977 waagde de toen 15-jarige Sam het wereldrecord van de hoogste eenwielfiets op zijn naam te brengen. Het wereldrecord stond toen op 10,30m en Sam Abrahams moest met zijn 13,17m hoge éénwieler tenminste 5m fietsen om dit record te verbeteren. Hij legde een afstand van 6,20m af en werd zodoende de eerste Surinamer die een wereldrecord vestigde. Deze poging werd op het SOSIS-terrein gewaagd en de jury bestond uit Willebrod Axwijk, Hans Prade, R. Biervliet en Robert Ferrier.

Op 6 maart 1980 verbeterde Sam zijn eigen wereldrecord tijdens de ‘Challenge the Guiness’ in Japan georganiseerd door op een 21m hoge éénwieler een afstand van 7,32m af te leggen.Sam en vader moesten voor deze poging naar Japan gaan. Japan betaalde alle kosten die met deze reis gemoeid gingen, maar de fiets werd staatsbezit van dit Aziatisch land.Aangetekend kan ook worden dat Sam Abrahams met vorengenoemde prestatie de eerste Surinamer werd die in het Guiness book of Records voorkwam.

In de tachtiger jaren vestigde Sam zich in de Verenigde Staten, alwaar hij op professionele basis de éénwielersport sport bedreef. In 1988 trouwde Sam met een Amerikaanse en de gehele trouwplechtigheid vond op éénwielerfietsen plaats.Vermeld kan worden dat beide fietsen in Suriname gefabriceerd werden door de vader van Sam; Carlo Abrahams, met medewerking van de Suralco. Carlo Abrahams was van huis uit werktuigbouwkundig ingenieur.