Thursday 8 December

Elk jaar in oktober wordt er bijzondere aandacht besteed aan de missie van de Kerk m.n. door de PMW. Dit jaar, 2019, heeft Paus Franciscus de maand oktober uitgeroepen tot Buitengewone Missiemaand en hij heeft er ook een thema aan gegeven t.w.: Baptized and sent (gedoopt en gezonden). De paus roept de gelovigen op om diep na te denken over hun missie als gedoopte christenen. Wat houdt het doopsel eigenlijk in, heeft het invloed op mijn leven of niet? Hoe beleef ik mijn gedoopt-zijn in het leven van alledag? We worden opgeroepen door de paus om niet in de kerkbanken te blijven zitten, om niet in onze “comfort-zone” te blijven, maar actief te participeren in de verkondiging van het geloof. Immers daartoe heeft Jezus ons ook uitgezonden : “Ga, en maak alle volken tot mijn leerling, en doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…” (Mt. 28,19)


Het programma van het 1e AEC Missiecongres
Geinspireerd door deze oproep van de paus ontstond het idee voor het Missie congres. De AEC wil met dit congres de missionaire ijver en het bewustzijn over de missie die elke gedoopte christen heeft, een sterke impuls geven. Dit eerste Missiecongres wordt gehouden op Trinidad en delegaties van bijna alle Caribische bisdommen doen mee. Kom, en maak deze reis met ons mee via de blog. Laat je meenemen langs alle activiteiten, raak geinspireerd en word je bewust van je missie, je persoonlijke relatie met Jezus en je plaats in Zijn Kerk because: WHEN YOU’RE BAPTIZED, YOU’RE SENT!
Leest u het volledig artikel op OMHOOG ONLINE (www.omhoog.org)

LEEST U DE BLOG OVER HET MISSIECONGRES

Wie zitten in de delegatie van het Bisdom Paramaribo?
– Pater Guillaume Woei A Jin, Diocesan Director PMW en leider van de groep
– Gerda Misidjang, Manager Pastoraal Centrum bij het bisdom
– Jenella Berrenstein, jeugdleider Katholieke Jongeren Suriname
– Ewagana Holland, misdienaar bij de Heilige Familie parochie
– Claudia Tjon Kiem Sang, Beleidsmedewerker Pastoraal Centrum


De Surinaamse delegatie aanwezig op het eerste AEC Missiecongres.