Thursday 8 December

"Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt.28:19)

Deze woorden –het mandaat van Christus- roepen elke gedoopte katholiek op tot actie! We zijn de maand oktober binnengetreden, welke in onze Katholieke Kerk wordt gevierd als Missiemaand. De Kerk heeft een voortdurende missie te vervullen in deze wereld, een missie die steeds duidelijker waarneembaar wordt en die onze wereld steeds dringender nodig heeft. In feite is de missie niet iets dat de Kerk doet: De Kerk is missie!

Dit jaar valt Wereld Missiezondag op 21 oktober. Op die dag is er een wereldwijde collecte waarbij katholieken van alle continenten noodhulp bieden daar waar het noodlot toeslaat, in de zorg voor vluchtelingen in door oorlog verscheurde landen, in het voorzien in gezondheidsklinieken op het platteland, bij het helpen renoveren van kerken wanneer de lokale gemeenschappen financieel tekortschieten, in het ondersteunen van jeugdkampen die jonge mensen de kracht geven om Christus te kennen en te volgen, om vervoer mogelijk te maken voor priesters, catechisten, religieuzen en pastorale werkers, om seminaries financieel te ondersteunen. Laat uw collecte op 21 oktober een bewuste bijdrage zijn aan de vele belangrijke projecten die de Kerk wil realiseren. Wees vrijgevig en gul op Wereld Missiezondag! De Kerk heeft u nodig! Christus heeft u nodig!

Missie Zondag