Thursday 8 December

Op woensdag 25 april is in Hamont, België, na een lange strijd tegen ziekte, pater Gerard heengegaan. Pater Gerard heeft in augustus vorig jaar zijn missie in ons land afgesloten en is voorgoed teruggekeerd naar België. Nog heel goed in de herinnering is het afscheidsfeest in de H.-Driekoningenparochie op 21 augustus vorig jaar, temidden van de parochianen van Paramaribo-Noord, die pater Gerard altijd heel nauw in zijn hart heeft gedragen. Met een opgewekte pater Gerard op het afscheidsfeest had niemand kunnen vermoeden dat hij nauwelijks acht maanden later er niet meer zou zijn.

Pater Gerard is geboren op 18 juni 1939 te Ellikom, België, en is priester gewijd op 10 juli 1966 te Meeuwen, België, door kardinaal Jozef Cardijn. Daarvóór had hij van 1962 tot 1966 zijn theologiestudie gedaan aan de Universitas Gregoriana te Rome. Pater Gerard was dus lijfelijk aanwezig in Rome tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie, iets waar hij heel geanimeerd over kon vertellen. Van 1966 tot 1978 was hij werkzaam als pastoor in het Bisdom Logroño in Spanje, waar hij zijn vloeiendheid in het Spaans heeft opgedaan.

Pater Gerard arriveerde in ons land op 26 juli 1988 en is aangesteld als pastoor van de H.-Driekoningenparochie, wat hij tot aan zijn vertrek is gebleven. Hij was ook vele jaren lid van de Priesterraad en het College van Consultoren van ons Bisdom.

Bij het opstellen van dit memoriam waren dag en tijdstip van de uitvaart nog niet bekend. Wij zijn Onze Lieve Heer dankbaar dat Hij de kerk in Suriname heeft begenadigd met de persoon, het leven en werken van pater Gerard, en wij bidden dat Hij hem nu de bekroning van zijn leven onder ons mag geven door hem op te nemen in de gelukzaligheid van het hemels paradijs.