Saturday 4 February

MisdienarendagDit was het thema van de samenkomst van misdienaars van de H. Driekoningenkerk op zondag 12 november jl. te Asewa Otono aan de Prinsessestraat.
Het doel was om elkaar beter te leren kennen, samenwerken en hoe als persoon licht te zijn in de kerk.
“Het is nodig om elkaar af en toe te herinneren wat een mooie, gezegende en bovenal vooraanstaande taak men heeft als men zich dienstbaar stelt in de kerk,” laat de leiding van de misdienaars weten.
“We werden verdeeld over drie groepen, Melchior, Caspar en Balthazar.
We hebben spelletjes gedaan en ook sport. Sommige spelletjes waren wel moeilijk, hoor,” vertelt Imrell Pinas, 14 jaar en misdienette, enthousiast.
“Ik leerde dat ik vaker naar de kerk moet gaan, maar dat het uit het hart moet komen.
En wanneer je komt naar de kerk, moet je dat met eerbied doen,” haalt Imrell aan.

De H. Driekoningenkerk wilde haar misdienaars zo kort voor het begin van een nieuw kerkelijk jaar ondersteunen en herinneren dat zij met hun inzet en dienstbaarheid licht geven en licht zijn voor de kerk.
In de spellen was ook het thema verwerkt en moesten de jongeren nadenken over hun bezoek aan de kerk.
Er hebben 22 misdienaars, in de leeftijd van 9 tot 25 jaar, meegedaan aan deze bijzondere samenkomst.
De coördinatie en organisatie van de dag lag in handen van de leiding van de misdienaars, bijgestaan door pater Kumar en de zusters Dorothy en Anne en een ieder heeft zijn of haar best gedaan om creatief en inventief te zijn.

De groepsnamen Melchior, Caspar en Balthazar zijn de namen van de Heilige Drie Koningen.
De spelletjes waren actief en interessant genoeg voor de jongeren.
In juli van dit jaar hebben de misdienaars van de H. Driekoningenkerk samen met hun collega-misdienaren van St. Augustinus en St. Jozef,
alle drie samen Parochie Noord, een bezoek gebracht aan het klooster bij de Fatimakerk aan de Hernutterstraat.
Ook dat was een hele belevenis voor de misdienaars en hun leiding.
“Ik zat in de groep Balthazar en die is op de eerste plaats geëindigd,” zegt Imrell. “Pater zat ook in deze groep.
Het was echt een leuke dag. Ze moeten zo’n misdienarendag vaker organiseren,” vindt zij tot slot.

Door pater Kumar Irudayasamy SDS

Uit Omhoog, editie nr. 44 - 26 november 2017