Saturday 4 February

KJS-AvondTalentvol
Zaterdag 18 november jl., iets na zes uur ’s middags in De Schakel aan de Van Idsingastraat, ging de eerste KJS-Avond van start. Op het podium werden theelichtjes aangestoken en gezet op de vloer en op een kruis, welke geplaatst was op een staander met een Christus-icoon aan de voorkant. Een kort welkomstwoord van Duncan Pinas van de stuurgroep van Katholieke Jongeren Suriname (KJS) werd opgevolgd met opgewekte klanken en tonen van muziekinstrumenten bespeeld door jongeren uit verschillende parochies. Vervolgens zette het praise team in met “holy spirit”songs.
Dat was slechts de opening van de avond en een voorproefje van wat er nog komen zou. Meer mensen stroomden binnen, jong en oud, jongeren met hun ouders, ouderen met hun partner, vriend of vriendin en jongeren met hun vrienden in een groep. Toen de behandeling van het thema “Ik Bid”, uitgevoerd door zuster Gerda Misidjang van Dienst Geloof, Cultuur en Communicatie (Dienst GCC), van start zou gaan, waren ook de lege stoelen voor in de zaal, bezet.
“De muziek was goed, hè,” zei Denilven Dewassie (18), die de keyboard bediende, in een interview. “Af en toe een beetje te luid waardoor mensen even van opkeken, maar het was fun.” Gideon Valpoort (20), de andere keyboard speler en toetsenist, sprong in. “Toen gevraagd werd om te participeren, was ik gelijk enthousiast. “Via geestelijke muziek praten we ook tot elkaar en kunnen we contact maken met onze harten.” Gideon zei dat “jongeren door middel van muziek in de kerk ook zo een kans krijgen om hun talenten te ontplooien én mee te doen met kerkelijke activiteiten.”

KJS-AvondPraten en luisteren
Die muzikale opwinding aan het begin van de avond werd op een hele subtiele manier door zuster Gerda teruggebracht naar rust. Het dimmen van de lichten in de zaal droeg misschien ook daaraan bij. Een projectie op de muur van twee in elkaar gevouwen handen en de woorden “Ik Bid”. Zuster Gerda begon met een gebed; hoe kon het ook anders?
In een bijkans twintig minuten durende presentatie loodste zuster Gerda de aanwezigen door het thema. Wat is bidden, welke manieren van bidden zijn er, daarbij het ezelsbruggetje gebruikend van ACTS wat staat voor Adoration (=aanbidding), Contrition (=berouw), Thanksgiving (=dankzegging) en Supplication (=smeekbede). Ze legde dat uitvoerig uit, afwisselend in het Surinaams, Nederlands en hier en daar die engelse woorden zodat het herkenbaar bleef.
Zuster Gerda noemde verschillende vormen van gebed, te weten mondgebed, meditatie, contemplatie en het liturgisch gebed. Op de vraag waar en wanneer er gebeden kan worden, antwoordde zij dat Jacobus en Paulus ons aanraden om bij elke gelegenheid te bidden. “Bidden kan overal, en op ieder moment. Bidden is praten met God, maar ook naar Hem luisteren,” benadrukte zij.
Zuster Gerda ging ook in op het belang van bidden. “Wij willen een relatie opbouwen met God, de juiste beslissingen nemen –onderscheiden wat Gods wil is.” Ze gaf aan dat door het bidden wij werken aan onze persoonlijke relatie met Jezus, onze geestelijke groei en het als een geestelijk wapen gebruiken, een instrument om duistere machten te overwinnen. “Het helpt ons om verleiding te overwinnen en waakzaam te zijn. Het vervult ook Gods werk en Zijn plan voor ons leven. Het is een belangrijke sleutel om de barmhartigheid, de genade, de liefde en de kracht van God te ervaren,” zei ze tot slot van haar presentatie.

“Niet alleen vragen, maar ook danken”
Gwendolyn Moestro (17) was één van de meer dan 150 aanwezigen en vond het een inspirerende avond. “De boodschap was duidelijk,” zei ze desgevraagd. “Het bidden is een sterk wapen, heel belangrijk, omdat we zodoende dichterbij zijn bij God en in contact blijven met Hem.” Gwen vertelde dat een groep van zeven jongeren uit de St. Jozefparochie Copieweg is gekomen naar de KJS-Avond. “Weet je wat ook heel mooi was? Hoe middels videoclips, getuigenissen van Surinaamse jongeren werden uitgebeeld. Zo konden we horen en zien hoe andere jongeren over bidden denken.”
Jegisti Ravenberg (17) vond de KJS-Avond “een avond van rust en overvloedige zegeningen”. Zij vond het thema net als Gwendolyn erg interessant. “Soms weten jongeren werkelijk niet waarom ze moeten bidden. Deze avond heeft ons meer geleerd daarover. Dat we niet alleen vragen, vragen, maar God ook danken voor de dingen die je hebt of de dingen waarnaar je verlangt. God heeft ons een stel hersenen gegeven en daardoor weten we soms al wat we willen en wat ons doel in het leven is. Maar we moeten Hem danken daarvoor.”
Denilven: “Ik heb dingen gehoord die ik zo gemakkelijk in mijn geloofsleven kan passen. Drie keer per dag bidden bijvoorbeeld.” Hij zei ook dat de presentatie motiverend was voor hem en naar de jongeren toe. Gideon vond het thema een goede keus voor de eerste KJS-Avond. “Rust vinden in gebed, gepaard gaande met muziek geeft een nieuwe kijk op het leren bidden,” zei hij.

KJS-AvondBidden met het hart
Na de presentatie in De Schakel, volgde er een processie van de aanwezigen via de tuinen van de pastorie naar de St. Alfonsuskerk. De mensen mochten de brandende theelichtjes van het podium halen en meenemen in de processie. Voorin het met licht versierde kruis en het Christus-icoon, gedragen door jongeren. Bij de ingang van de sacristie sloten de celebrant, pater Kenneth Vigelandzoon, en de misdienaars, zich aan bij de processie en liepen zo het kerkgebouw binnen voor het laatste gedeelte van de KJS-Avond, de eucharistieviering.
In zijn homilie had Pater Kenneth het over de parabel van de talenten (Matt.25,14-30). “We denken bij talenten vaak dat het gaat om goed kunnen zingen, dansen, gedichten schrijven. Maar er zijn meer talenten: kinderen opvoeden, geduldig zijn, is ook een talent. Er zijn zoveel dingen die de Here ons heeft gegeven om te gebruiken voor de opbouw van onze gemeenten.” De pater zei dat wij voor alle talenten die wij gekregen hebben, verantwoording zullen moeten afleggen. Hij gaf aan dat sommigen op een bepaalde leeftijd zeggen dat ze overdragen aan anderen. Maar, zei pater, zolang je leeft, tot je laatste adem, heb je verantwoordelijkheid over de talenten die je gebruikt. “Want zelf “te yu no man seki moro, gebruik je een talent en dat is bidden met je hart.” Daarom is bidden belangrijk!
De celebrant vertelde dat bidden met het hart veel meer in beweging brengt dan misschien iemand die met zijn handen in de lucht bidt. “God ziet jou, en hoort het gebed, en Hij is er dankbaar voor.” Sommige mensen gebruiken zoveel woorden in het bidden, en gaan steeds luider en luider, alsof God hardhorend is. Maar God accepteert dat. “Ik neem je zoals je bent.”

“Gado na wan bun Gado”
Pater Kenneth had het ook over volharden in gebed. “Als je niet hebt gehad, nak’ baka tap a doro, aksi baka. Hij is niet vergeten, Hij heeft je gehoord. Maar de Heer wilt weten, ga je blijven vragen, ga je blijven komen?” De pater merkte op dat “jij misschien de verandering dan niet direct ziet, maar je omgeving ziet dat wel”. Hij haalde het voorbeeld aan waar het huis misschien altijd “dyugu dyugu” was, begint het in huis tot rust te komen. “En misschien was dat niet wat je had gevraagd, maar de Heer is bezig daar eerst op te ruimen voordat Hij komt bij datgene wat jij vraagt. Degene die volhoudt in gebed, de overwinning is voor jou!”
Pater Kenneth liet hierna ook zijn zangtalent zien en hief het lied “Gado na wan bun Gado” aan, begeleid door de houseband en het praise team. De aanwezigen deden evengoed mee. Na de communie zong Rachidi Sanches op voortreffelijke wijze het lied “The Prayer” van Andrea Bocelli en Celine Dion. Dit lied en de songtekst sloten nauw aan, niet alleen bij de eucharistieviering, maar bij de hele KJS-Avond. Moeder Boomiki van de SSVM had voor deze KJS-Avond ook door de orde gemaakte rozenkransen, die voor een vrijwillige bijdrage uitgedeeld werden. Na de dienst bleven velen nog even hangen, voor een gesprek, een hapje en een drankje die ter verkoop werden aangeboden.

Door Melvin Mackintosh

Uit: Omhoog, editie nr. 44