Saturday 4 February

Vormingsweekend Stuurgroep KJSKJS-stuurgroep
In het weekend van 27 t/m 29 oktober is de stuurgroep van de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS) erop uitgegaan voor vorming en bezinning. Het thema was “het Licht brandend houden” en in een heel intensief programma met verschillende sessies is door de 12 leden van de KJS-stuurgroep en hun begeleiders daar aandacht aan besteed.
Vrijdagavond, bij aankomst op locatie, gingen wij van start met intronisatie van de Bijbel en Lectio Divina onder begeleiding van mevrouw Gerda Misidjang. Bij Bijbel intronisatie werd de Bijbel een centrale plek gegeven in ons weekendverblijf, met de bedoeling dat het ook in ons werk en ons leven een centrale plek inneemt.
Lectio Divina is een spirituele praktijk waar Gods Woord aandachtig en indringend wordt gelezen. Lectio Divina betekent letterlijk “goddelijke lezing”. In zeven stappen zijn wij die vrijdagavond meditatief omgegaan met de text uit Romeinen 7,18-25: “Innerlijk stem ik helemaal in met de wet van God maar in mijn handelen ontdek ik een andere wet”.

Sessies
De heer Paul Tjon Kiem Sang introduceerde het Virtus programma waarin gesproken wordt over sexueel misbruik in kerk en samenleving. Er werden video’s vertoond met verhalen van slachtoffers en daders en de opdracht van de kerk. De jongeren waren hierbij vrij te reageren over de video’s die werden vertoond en vonden er discussies plaats.
Dwight Zwennicker verzorgde een sessie waarin wij onszelf een spiegel moesten voorhouden, nadenken over het Licht en vooral “hoe het Licht brandend te houden”. Het was niet alleen een theoretische sessie maar veelal praktisch en interactief. De sessie van Moeder Boomiki ging over “Decisionmaking”, aan de hand van hetgeen door God van ons wordt gevraagd. Ook hiervoor werd de Bijbel gebruikt om op praktische wijze te werken aan onze vorming.
Mevrouw Gerda Misidjang deed een sessie over het Matteus Evangelie, meer nog omdat het fundament van de diocesane jongerenbeweging Matt.5,13-16 is: “Wees het zout van de aarde en het licht van de wereld”. Daarnaast verzorgde ze teambuildingssessies, had ze het over reflectie en samenwerking.

Sterker
Op zaterdag en zondag waren er eucharistievieringen waarin respectievelijk pater Franciscus en pater Kumar celebreerden. Deze jonge paters waren speciaal hiervoor uit Paramaribo afgereisd en hebben zo ook een bijdrage geleverd aan de geestelijke versterking van de stuurgroep. Hun preken behandelden afzonderlijk de taak van de stuurgroep en het doel van Katholieke Jongeren Suriname (KJS) om jongeren bijeen te brengen en toerusten in hun kennis van het katholieke geloof.
Tijdens dit weekend heeft de KJS-stuurgroep ook flink kunnen brainstormen over de activiteiten van de diocesane beweging. De jongeren kwamen beter tot de ontdekking dat God altijd centraal staat. Wij leerden elkaar ook beter kennen en ongemerkt is er flink gewerkt aan de “teamspirit”. Er werd samen gekookt, samen schoongemaakt en samen gegeten.
De dagen begonnen en eindigden met gebed en overweging. Wij schroomden er niet voor om het Getijdengebed op onze smartphone tevoorschijn te halen en samen te bidden; degenen die het nog niet hadden, hebben de applicatie direct geinstalleerd op hun telefoon. Onze dank aan een ieder bijgedragen heeft aan versterking van lichaam en geest van de KJS-stuurgroep om zo steeds “het Licht brandend te houden”. Moe maar sterker zijn wij op zondagmiddag huiswaarts gekeerd.

Door Dascha Dipokarto
Omhoog editie 42 -  12 nov 2017