Saturday 4 February

Katholieke Jongeren SurinameKJS-Avond
Op zaterdag 18 november a.s. organiseert de diocesane jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname (KJS), haar eerste KJS-Avond met het thema “Ik bid”. “Het doel van deze avond is om de jongeren inzicht te geven in wat bidden inhoudt,” zegt Duncan Pinas, coördinator van de KJS-Avond en lid van de KJS-Stuurgroep. “Met drama, zang en dans en een inleiding van Gerda Misidjang van Dienst Geloof, Cultuur en Communicatie (Dienst GCC) over bidden, zullen de aanwezigen, in het bijzonder de jongeren, leren over het bidden, waarom bidden en ook hoe te bidden.” De activiteit vindt plaats in buurtcentrum de Schakel aan de Van Idsingastraat en vangt aan om 18:00 uur. Voor de fundraising zullen er hapjes en drinks verkrijgbaar zijn. De KJS-Avond wordt afgesloten met een eucharistieviering in de St. Alfonsuskerk aan de Verlengde Keizerstraat.

Diocesane jongerenbeweging
Katholieke Jongeren Suriname (KJS), geproclameerd in juni van dit jaar, heeft tot doel katholieke jongeren die iets meer willen doen met het geloof, samen te brengen. De jongeren zullen niet alleen voorzien worden in geestelijk vorming, maar ook toegerust met kennis van het katholiek geloof. Voorts zal bevorderd worden dat de jongeren hun geloof met passie beleven in gebed en zich een levenshouding aanmeten van barmhartigheid en inzet voor de naaste. Deze jongerenbeweging is in de plaats gekomen van het Jeugdpastoraat en valt onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Jeugd en Roepingen van het RK Bisdom Paramaribo.

Activiteiten
In juni bij de proclamatie, heeft KJS een bijzondere gebedsdienst georganiseerd in de HH. Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek. Meer dan 200 jongeren uit stad en district hebben toen de oproep gehoord om het zout en licht te zijn en het te delen met anderen ter ere van God. In september heeft KJS in samenwerking met Dienst GCC het tienerkamp 2017 met het thema “Roepingen” georganiseerd te Vierkinderen, district Para waaraan zo’n 75 kinderen hebben meegedaan.
“Er worden zo’n 150 à 200 jongeren verwacht op de eerste KJS-Avond,” aldus Duncan. Hij geeft aan dat ook de ouders, begeleiders en anderen uitgenodigd worden. Ook donateurs zijn welkom! Het is de bedoeling dat er door het jaar heen meerdere KJS-Avonden worden georganiseerd. De coördinator enthousiast: “Ook deze keer zijn jongeren uit verschillende parochies bij elkaar gekomen om een house band te ‘vormen’ en de gelovigen en het praise team te ondersteunen in de lofprijzing. Het wordt een gezegende avond!”

Door Melvin Mackintosh