Saturday 4 February

Woord en Gebedsdienst Dag der Marrons

Bijzondere dienst
Het werd een kleurrijke en vrolijke woord- en gebedsdienst in een tot de laatste plek bezette St. Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek. Degenen die geen plek hadden, namen genoegen met een plek achter in de kerk en zelf staande buiten. Gedurende tweeëneenhalf uur was er alleen ruimte voor gebed, devotie, zang, dans en declamatie.
Rond half 10 in de ochtend begon deze bijzondere woord- en gebedsdienst in verband met de Dag van de Marrons op dinsdag 10 oktober j.l. met een feestelijke processie vanuit de Kanselarij aan de Henck Arronstraat. Menigeen keek de ogen uit naar de herkenbare, vaak prachtig geborduurde en zeer kleurrijke pangi’s, waarop lofprijzingen in de marrontalen te lezen waren.
De dienst werd ook bijgewoond door monseigneur Wim de Bekker, ministers, granman, kapiteins en parlementariërs. Pater Esteban Kross, de hoofdcelebrant van de dienst en vicaris-generaal van Bisdom Paramaribo, gaf dankzegging aan de Allerhoogste voor de vrijheid gegeven aan onze voorouders.

“A doti è bigin dyeme”
Het thema voor de dienst was “Grondenrechten en de zorg voor het gemeenschappelijk huis” en daar wisten de jongeren van de RK-Basisgemeente Hanna’s Lust en Sunny Point perfect invulling aan te geven. Middels drama deelden zij het verhaal over de strijd van de marrons voor grondenrechten. Die hebben ruim twee eeuwen geleden dorpen gesticht en zijn daarna een nieuw leven gestart. Nu komen er derden die menen recht te hebben op de aanwezige grondstoffen. Echter zijn er nu jongeren die studeren en hun rechten bestuderen. Zij staan de dorpsoudsten bij, waardoor zij in staat zijn de juiste besluiten te nemen.
Na de evangelielezing door diaken Freddy Todie is het pater Kross die in zijn preek uitgebreid terugkomt op de kwestie grondenrechten. “Wij moeten de grond waarop wij wonen, respecteren, want het is onze medicijn, ons huis, ons werk en ons plezier,” zegt de priester en zou de grond dus niet de plek moeten zijn voor corruptieve handelingen. Hij trok daarbij de lijn met de orkanen zoals Irma en het gegeven dat Suriname steeds vaker te maken krijgt met rukwinden. “A doti e bigin dyeme” (de grond begint te zuchten).
Pater Kross vervolgt met te zeggen dat alles dat door God gemaakt is, een functie heeft. “Dat wil zeggen we moeten onze gedachten en daden veranderen. Een vervelende gierigheid verandert het denken van mensen, waardoor mensen liegen en de verkeerde weg opgaan. Ze misbruiken het respect dat ze krijgen om snel rijk te worden. Dit is als een kanker aan het lichaam van Suriname.”
En daar moet verandering in komen, zegt de vicaris-generaal. Het binnenland moet weer de plek worden van respect. Pater Kross besluit zijn preek met de oproep aan alle Surinamers om te beseffen dat God onze Verlosser is. Echter moeten wij weten hoe Hem te dienen. “De vervelende gierigheid is de grootste vijand van Suriname. We moeten dit probleem serieus nemen. Zoek schone gedachten. Mocht de gierigheid toch binnen bij je komen, zoek God. Laten wij veranderen wat moet veranderen.”

Feestelijk
Na de voorbeden in het Saramaccaans, Nederlands en het Frans volgde er een prachtige offerande met vruchten uit dezelfde kostbare grond waar pater Kross het minuten daarvoor nog over had. Vrouwen en mannen lopen al dansend en met een brede glimlach naar het altaar, waar de offerande in ontvangst wordt genomen door pater Kross. Daarna zijn het nogmaals de jongeren van RK Basisgemeente Hanna’s Lust die al dansend de Heer aanbidden. De dienst eindigde zoals het begon; met een feestelijke processie.
Kerkgangers lieten daarna hun inwendige mens verwennen met diverse gerechten en snacks op het terrein van het Bisdom aan de Mgr-Wulfinghstraat. De dans-en zangoptredens werden er voortgezet. Nog even en het had er veel van weg dat de dienst er werd voortgezet.

Door Rosita Leeflang
Omhoog editie 39 - 22 okt 2017