Saturday 4 February

Een stampvolle kerk
Op zondag 1 oktober jl. was het zover: de inwijding van het nieuw kerkgebouw van de St. Theresiakerk te Moengo. Alle voorbereidingen waren getroffen om de bisschop van Paramaribo te ontvangen en de talrijke delegaties te verwelkomen. Maar meer nog, er was groot enthousiasme van de gemeenschap van de St. Theresia parochie zelf, om het nieuw kerkgebouw in gebruik te nemen. Op zondagse diensten zijn er normaliter al tussen de 150 en 200 personen in de kerk aanwezig, maar voor de inwijding waren het veel meer; het was een drukte van jewelste.
Sprankelend, levendig, enthousiast en vurig zijn slechts enkele woorden waarmee de inwijding van het nieuw kerkgebouw kan worden omschreven. Ik behoorde tot één van de vele personen uit Paramaribo die deze “happening” mocht meemaken. Niet alleen uit Paramaribo is men groepsgewijs afgereisd om de St. Theresia parochie te feliciteren: ook vanuit Brokopondo, Commewijne, Wanica en andere delen van Suriname waren er vertegenwoordigers gekomen, zelfs vanuit Frans Guyana! De kerk was stampvol en de kindertjes werden in de parochiezaal opgevangen zodat het overgrote deel van de belangstellenden toch nog een plaatsje in het nieuwe gebouw kon bemachtigen.
Ik noem het een “happening”, niet uit gebrek aan respect, eerder uit eerbied en bewondering voor het doorzettingsvermogen van allen die een bijdrage hebben geleverd aan de dienst. In totaal duurde de ceremonie vier uren en een kwartier. De hitte van de dag maakte het niet makkelijk in die stampvolle kerk. En toch: het praise team, de gemeenteleden, de gasten en de gewijde dienaren op het priesterkoor trokken zich iets aan van de weersomstandigheden en zongen uit volle borst, al swingend, alle liederen die op het programma stonden.

Werken met gebed en dankzegging
Alvorens Mgr. Choennie zijn preek begon over de natuuur en het belang van een verantwoorde goudwinning en houtkap, vergeleek hij pastoor Doris Weewee met de zoon uit Matt. 21. Toen pater Doris van zijn overplaatsing naar Moengo in kennis werd gesteld, uitte hij deze woorden: “Bisschop, ik ga naar Moengo, maar ik ga geen kerk bouwen”.
Pater Doris staat namelijk bekend als “bouwpater” vanwege zijn kundigheid in dit vak. De vele nieuwe kerkgebouwen die onder zijn leiding zijn verrezen, o.a. in het district Brokopondo, zijn hiervan een bewijs. Het “neen” werd omgezet in een toegewijde “ja-actie” toen de nieuwbakken pastoor van Moengo van God zelf de opdracht ontving om de nieuwe kerk op te zetten.
De pastoor is zeer tevreden en dankbaar voor het werk dat het team van de St. Theresiakerk heeft verzet en prees zijn broeder Paulus, met wie hij zij aan zij heeft gewerkt vanaf augustus 2016, voor zijn trouw, zijn inzet en zijn ijver. Met trots zegt hij ook dat er geen enkele stagnatie is geweest in het werk en ook geen ziekteverzuim. “Want elke dag begonnen en beëindigden wij het werk met gebed en dankzegging”.

“Levende bouwstenen van de kerk”
Pater Doris gaf aan dat de kosten van het gebouw, indien door een aannemingsbedrijf uitgevoerd, minimaal € 300.000,- zouden bedragen. Het is hem gelukt om het gebouw gebruiksklaar te maken voor de helft van dit bedrag.
Hij dankt de bisschop voor het vertrouwen en de ondersteuning in het project. Ook dankt hij allen die op enerlei wijze, financieël of anderzins, een bijdrage hebben geleverd “zodat wij dit prachtige moment van inwijding vandaag mogen meemaken”. Pater Doris: “Er zijn nog wat schulden die moeten worden afgelost en ik vraag de gemeenschap om te blijven doneren, zodat de schulden vlot kunnen worden terugbetaald.” Tot slot vertelde hij de gelovigen dat, nu het stenengebouw af is, hij erop rekent dat de parochiegemeenschap zich ervan bewust is dat zij de levende bouwstenen van de kerk zijn.

“Sterk geloof en vertrouwen in de Heer”
“Het idee om een nieuw kerkgebouw op te zetten, leeft al jaren,” zei ondervoorzitter van de parochieraad mevrouw Fine Cairo. “De behoefte werd steeds groter omdat er steeds meer mensen naar de kerk kwamen. De kerkbezoekers werden door ons voorzien van stoelen zodat ze aan weerskanten en bij de ingang van de kerk de zondagse diensten konden bijwonen.”
De geloofsgemeenschap in Moengo is groot. De meeste mensen wonen op Moengo zelf, vertelde mevrouw Cairo. “We hebben elke dinsdag bidstond voor volwassen en elke donderdag voor tieners. En op de vrijdag bijbelstudie. En natuurlijk elke zondag de eucharistieviering.” Het is er dus altijd druk.
Ze was dan ook blij toen pater Doris Wee bij zijn aantreden twee jaren geleden verandering in de situatie wilde brengen en de daad bij het woord voegde om te werken aan een nieuw kerkgebouw. “Door sterk geloof en vertrouwen in de Heer staat ons nieuw kerkgebouw er,” zei ze vol dankbaarheid. “Niet alleen van het bestuur en de geloofsgemeenschap, maar ook van de bouwlieden zelf.” Mevrouw Cairo zei dat het haar goed heeft gedaan om zelf mensen te zien die een tijdje weggebleven waren en de kerk onregelmatig bezochten.

Door Lucille Samson-Karg
Omhoog editie 36, 1 okt 2017