Saturday 4 February

Paramaribo 04 oktober 2017

Heden 4 oktober heeft de voorzitter van de NGVB de heer Cyrill Biervliet het beheer van het sportcomplex op de Hoek van de Koninginnen- en Prinshendrikstraat overgedragen aan de bisschop van Paramaribo. Het bisdom is eigenaar van het sportcomplex. De bisschop is de heer Biervliet zeer erkentelijk voor 38 jaren trouwe dienst aan de sportwereld.

De heer Johan Tjang A Sjin is voorzitter van een werkgroep die de bisschop heeft benoemd om het sportcentrum beter te doen beantwoorden aan de aspiraties van het Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo. Het bisdom wil de parochies en de scholen actief betrekken bij het sportgebeuren. Het is het verlangen van de bisschop dat het sportcomplex de gelegenheid kan bieden aan een school voor jong talent waarbij kinderen vanaf hun vroege jeugd in de school een curriculum krijgen aangeboden om hun zang, muziek, dans, acteer en sporttalent te ontwikkelen tot op het niveau van middelbaar onderwijs.

Het bisdom is bezig met een inventarisatie van de activiteiten die op het sportcomplex plaatsvinden om zo een goede planning te kunnen maken. Het ligt in de bedoeling dat op 25 november van dit jaar het complex feestelijk wordt heropend onder een nieuwe naam en een nieuw elan.

Mgr Karel Choennie

Bisschop van Paramaribo