Saturday 4 February

Leest u hieronder de  gezamenlijke  verklaring  van  het  rooms-katholiek  bisdom  Paramaribo  en de  vereniging  van  volle  evangelie-  en  pinkstergemeenten en bedieningen  in  Suriname  in  het  kader  van  het  initiatief van Mgr. Karel Choennie, bisschop van bisdom Paramaribo,  om  bij  te dragen  aan  verzoening,  rust  en  harmonie  in ons  land.

Bekijkt u de verklaring in PDF formaat