Saturday 4 February

Datum: vrijdag 13 oktober 2017
Tijd:     18:00 uur – start met Rozenkransgebed, en aansluitend daarop de Eucharistieviering en plechtige toewijding
Plaats:  Kathedrale Basiliek
Live uitgezonden via Radio Immanuel 95.9 FM en internet streaming www.immanuelsr.com/live/

Op vrijdag 13 oktober aanstaande – de gedachtenis van het ‘zonnewonder te Fatima’ – vindt de afsluiting plaats van het jubileumjaar van de verschijning van O.L. Vrouwe te Fatima (Portugal) aan drie herderskinderen. Dat gebeurde 100 jaar geleden op 13 mei 1917. De viering van dit eeuwfeest begon daarom dan ook dit jaar op 13 mei, de feestdag van O.L. Vrouw van Fatima. De gelegenheid van de afsluiting van dit eeuwfeest op 13 oktober is door ons Bisdom aangegrepen om een bijzondere viering te houden, waarop ons land Suriname zal worden toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de kinderen drie geheimen openbaarde, waarvan later bleek dat ze profetisch waren voor belangrijke gebeurtenissen in diezelfde eeuw. Eén daarvan had betrekking op de moordaanslag op paus Johannes Paulus II op het Sint Pietersplein te Rome in 1981, uitgerekend op de 13e mei, die hij ternauwernood overleefde. Later schonk de paus de kogel die hem bijna gedood had, aan het heiligdom van Fatima. Deze werd geplaatst in de kroon van het beeld van Maria in de Verschijningskapel.

Paus Franciscus bracht op 13 mei, de verjaardag van de eerste verschijning, een bezoek aan Fatima bezoeken. Hij is overigens de vierde paus die op pelgrimstocht is gegaan naar dit bedevaartsoord, dat jaarlijks door honderdduizenden pelgrims uit de hele wereld wordt bezocht.
De toewijding van ons land aan het Onbevlekt Hart van Maria doen wij in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2,5). Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1,38) helpt ons om te leven in overgave aan God. Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen wij dat wij met z’n allen gesterkt worden om als samenleving de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de hemelse Vader.