Saturday 4 February

Nieuw bestuur SIGNIS Caribbean
Op de 10de jaarvergadering (AGM) van SIGNIS Caribbean, die gehouden werd van 5 tot 7 september 2017 in Christ Church, Barbados, is er een nieuw bestuur voor de organisatie aangesteld. Suriname, in de persoon van Faroz Abdoelrazak, media coördinator van Bisdom Paramaribo, is daarbij benoemd tot “treasurer” van SIGNIS Caribbean voor de komende vier jaren. De jaarvergadering bracht katholieke communicators samen uit twaalf bisdommen uit de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC) en vier katholieke organisaties uit het Caraibisch gebied. Het bisdom van Bridgetown, Barbados, was de gastheer en de jaarvergadering werd voor het laatst voorgezeten door de voorzitter van SIGNIS Caribbean, Nuala Menezes, van het bisdom St. George, Grenada. De vergadering werd gehouden in het gebouw van Living Water Community, St. David’s Village, Barbados.

Naast penningmeester Abdoelrazak (Bisdom Paramaribo)(Foto Rechtsboven) zitten verder in het bestuur voorzitter Lucille Nathu (Camsel – Trinidad)(foto midden), ondervoorzitter Lisa Bhajan (Trinity TV – Trinidad)(foto Rechtsonder) en secretaris Shelly Ann Hee Chung (Bisdom Bridgetown, Barbados)(Foto Linksonder). Pater John Persaud, secretaris-generaal van de Antillaanse Bisschoppen Conferentie (AEC)(Foto Linksboven) zit ook in het bestuur als vertegenwoordiger van het AEC en mgr. William John-Lewis(niet aanwezig) zit erbij als theologisch adviseur.

Jaarvergadering
Het belangrijkste onderwerp voor de vergadering was de voortzetting van de discussie over het Integraal Pastoraal Communicatie Plan (IPCP). In samenwerking met bisschop Jason Gordon, voorzitter van de Communicatie Commissie van de AEC en zuster Angela Ann Zukowski MHSH, voormalige UNDA-voorzitter en professor aan de Universiteit van Dayton (USA), is dit IPCP gestart tijdens de jaarvergadering in 2016. Bisschop Gordon en zuster Zukowski hadden toen de basiselementen voor de uitvoering van het driejarig strategisch plan ontworpen. SIGNIS Caribbean speelt een belangrijke rol in de uitvoering en moet de bisdommen in de AEC in het proces begeleden en helpen. Het IPCP moet hun ondersteunen in media activiteiten en begeleiden in het promoten van het evangelie via nieuwe media.

10 jaar SIGNIS Caribbean
Het is tien jaar sinds de oprichting van SIGNIS Caribbean en op de jaarvergadering werd daar ook bijzondere aandacht aan geschonken. Voorzitter Nuala Menezes nam de vergadering mee op een reis door het verleden, haalde de uitgevoerde projecten van de afgelopen tien jaren aan en belichtte de successen die de organisatie behaald heeft.
SIGNIS World is een niet-gouvernementele organisatie met leden uit meer dan 100 landen, ondergebracht in regio’s en subregio’s waaronder SIGNIS Caribbean. Als “Katholieke Wereldorganisatie voor Communicatie” brengt het katholieke professionals samen op het gebied van radio, televisie, cinema, video, media-educatie, internet en nieuwe technologie met het hoofddoel om een cultuur van vrede te bevorderen door middel van media.
SIGNIS Caribbean is een subregio van SIGNIS Latin America, de regio voor Zuid-Amerika. Alle bisdommen van Latijns Amerika zijn hiervan lid. De leden van de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC) zijn aangesloten bij SIGNIS Caribbean.

Bezorgdheid om slachtoffers orkaan Irma
Op de jaarvergadering in Christ Church, Barbados, waren voorts aanwezig de voorzitter van SIGNIS Latijns Amerika, de heer Carlos Ferraro uit Argentinië, vicevoorzitter mevrouw Maria Jose Centurion uit Paraguay en secretaris mejuffrouw Sonia Navas uit Ecuador. De heer Ferraro hield een bijzondere presentatie over “edu-communication” waarmee in Latijns Amerika getracht wordt de jongeren te bereiken. Bij de afsluiting van de jaarvergadering werd ook met gebed en overweging bezorgheid getoond voor de slachtoffers van orkaan Irma die op dat moment door het Caraibisch gebied raasde.

Door Faroz Abdoelrazak
Omhoog editie 35 - 24 sept 2017