Saturday 4 February

De uitdaging van “millennials” 
De Katholieke Kerk reageert op de uitdaging van het evangeliseren van de volgende generatie door gebruik te maken van communicatie technologie om mensen te bereiken waar ze ook mogen zijn en “ze in contact te brengen met de Kerk”. Volgens Wikipedia zijn millennials – generatie Y – geboren tussen de late jaren zeventig en de vroege jaren 2000.
“De millennials oftewel generatie Y, vormen een uitdaging voor de Kerk om anders te denken, anders te reageren, trouw te zijn aan de boodschap van het Evangelie en de leer van de Kerk en om nieuwe wegen te vinden om de eeuwenoude boodschap te brengen voor een nieuw publiek welke niet gediend is van lange teksten of e-mails,” zei bisschop Jason Gordon van Bridgetown, vice-president van de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC) en voorzitter van de Communicatie Commissie.
Hij maakte deze opmerking twee weken geleden bij de lancering van “Nieuwe Wegen om (Kerk) te Zijn in een Digitaal Milieu”, een pastorale brief over communicatiemiddelen, uitgegeven door de bisschoppen van de AEC. De lancering vond plaats in het Emmaus Retreat Centre in Arima, Trinidad & Tobago, waar de “2017 Caribbean School fo Catholic Communications”werd gehouden van 6 – 12 augustus.

Pastorale brief
In de pastorale brief zeggen de bisschoppen: “Wij moeten het hoofd bieden aan de tekortkomingen van ons huidig model van de Kerk met onze ‘isolationistische tendensen’ en de kansen omarmen die de snel evoluerende digitale technologie biedt”.
De “eersten” aan wie de bisschoppen dachten bij het voorbereiden van de brief zijn de personen die dienst doen in de kerk, inclusief katechisten, geestelijken en religieuzen. Bisschop Gordon: “Wanneer we de geestelijken van de Kerk niet zover krijgen om na te denken over – en anders te denken – dan krijgen we die verandering van de Kerk niet die noodzakelijk is om relevant te zijn voor de huidige en de volgende generatie.” Dit initiatief zal leden van de Kerk helpen om samen te werken, zei hij.
De pastorale brief heeft drie onderdelen: een Introductie, Snelle Ontwikkelingen, en Een Nieuwe Weg om Kerk te zijn in het Caraibisch Gebied. “Snelle Ontwikkelingen” behandelt de veranderingen in 25 jaar sinds de publicatie van “Aetatis Novae” (De Dageraad van een Nieuw Tijdperk), van de Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatie.
Terwijl de technologie steeds verandert en in ontwikkeling is, misschien wel sneller in de toekomst, aldus bisschop Gordon, is er een uitdaging voor de Kerk om “opnieuw na te denken over onze evangelisatie en hoe wij de boodschap verkondigen en het Goede Nieuws brengen naar iedereen, maar in het bijzonder de armen.”
Het derde deel, “Een Nieuwe Weg om Kerk te zijn in het Caraibisch Gebied” haalt drie belangrijke waarden aan: samenwerking, gemeenschap en inzet. Bisschop Gordon zei dat de Kerk als een familie van missionaire discipelen op weg naar heiligheid, verschillende generaties heeft en verschillende vooruitzichten, maar een ieder heeft een vitale plek.

“Hapklare delen”
In een vervolginterview zei bisschop Gordon dat de vraag was hoe mensen samen te brengen om te kijken naar de “grotere issues” waarmee de samenleving geconfronteerd wordt zoals klimaatverandering, huiselijk geweld, criminaliteit en geweld en hoe de invloed van de Kerk verandering in de samenleving kan en moet bewerkstelligen.
Hij gaf aan dat onderzoek voor het Integraal Pastoraal Communicatie Plan (IPCP) betrekking had op hoe mensen de technologie gebruiken, en wat wel of niet gewerkt heeft. Kranten, magazines, nieuwsbrieven kunnen “traditionalisten” en “baby boomers” (geboren tussen 1946 en 1964) bereiken maar niet de “millennials”.
Voor de jongere generatie moet de informatie “in hapklare delen” gereedgemaakt en gedeeld worden via digitale platformen. Bisschop Gordon zei dat Whatsapp groepen gewerkt hebben in parochies en een goed middel zijn voor interne communicatie, maar voor de jeugd moet het via communicatiewegen die plaatjes gebruiken, zoals Snapchat, Instagram, Pinterest.
Bisschop Gordon: “Het onderzoek heeft verschillende demografieën bestreken en wat toepasbaar is voor elke demografie, maar ook de verschillen tussen het ‘krijgen van iets uit iets’en het ‘coördineren en scheppen van een innerlijk gemeenschapsgevoel’”.

IPCP
Zuster Angela Ann Zukowski MHSH, professor aan de Universiteit van Dayton, en communicatie consultant voor de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC), zei dat de Kerk nieuwe kerkelijke aanwezigheid moet scheppen. Als we niet betrokken zijn in alle opkomende nieuwe digitale media en middelen en als het Woord daar niet aanwezig is, dan bestaan we gewoonweg niet voor de mensen.”
Communicatie in de Kerk kunnen niet voortgaan in stapels gedrukte kranten en nieuwsbrieven, radio, televisie en internet. “Wij moeten nieuwe wegen vinden om ze allen te integreren, zodat we daadwerkelijk profetische en krachtige boodschappen hebben over de missie van de Katholieke Kerk in de 21ste eeuw”, zei zuster Angela Ann.
Ze benadrukte dat de organisaties van de kerk moeten samenwerken. Er is een “weelde aan informatie en bronnen” in het Caraibisch Gebied, menselijke hulpbronnen – artiesten, muzikanten, schilders, beeldhouwers die “binnengebracht kunnen worden”.
Ontwikkelen van het IPCP omvat verschillende fasen: Onderzoek, Ontwerp, Implementatie en Evaluatie. Onderzoek bevat het bekijken van de beschikbare middelen in de bisdommen, het identificeren van gaps en hoe die gezamenlijk aan te pakken.

Instrument en drijfveer
In een audioboodschap van AEC president, bisschop Gabriel Malzaire van Roseau tijdens de lancering, zei hij dat het plan roept om een nieuwe weg te vinden om Kerk te zijn in het digitaal tijdperk. Van de tijd vanaf H. Johannes Paulus II tot paus Franciscus, heeft de Kerk bevorderd het juiste gebruik van diverse sociale communicatiemiddelen in de ondersteuning van het evangeliseren.
“Wij vertrouwen erop dat deze pastorale brief wijd verspreid wordt binnen de Antilliaanse regio en zal dienen als instrument en drijveer voor een groter enthousiasme in het uitvoeren van het evangelisch mandaat,” zei bisschop Malzaire.

Bron: Catholic News TT/vertaald door MM