Saturday 4 February

World Scout Youth Forum
World Scout Youth ForumHet is een grote eer voor scout tevens voorzitter van het nationaal jeugdparlement, Kelvin Koniki, om Boy scouts van Suriname, de Surinaamse padvindersorganisatie, van 7 tot en met 12 aug 2017 te vertegenwoordigen tijdens het 13de World Scout Youth Forum 2017 in Gabala, Azerbedjan.
Het World Scout Youth Forum is een educatief evenement ter ondersteuning van het proces om jeugdparticipatie te ontwikkelen in samenwerking met volwassenen en jonge leden in de adolescenten-fase. Het is een evenement dat jonge mensen bemachtigt en inspireert door middel van een participatieve aanpak, waardoor ze vaardigheden in besluitvorming kunnen ontwikkelen die binnen Scouting en in de bredere samenleving kunnen worden gebruikt.
Enkele Onderwerpen die aan de orde komen, zijn Leiderschap in scouting, Sociale impact binnen gemeenschappen, Doelmatig plannen van kwalitatief onderwijs, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en Jongerenparticipatie binnen organisaties. Het thema van het forum is ”Dream, Believe, Act”. Dit forum wordt ook gecategoriseerd als te zijn een unieke vergeleken met de andere jaren, omdat er een toename is geweest in de deelname van jongeren.

World Scout Conference
Gelijk na het Youth Forum, werd de 41ste World Scout Conference voor de NSO’s (nationale scouting organisaties) gehouden te Baku met als thema : “TOGETHER FOR POSITIVE CHANCE”. Ongeveer 90 procent van de aanwezige jongeren name ook hieraan deel. “The World Scout Conference” is de conferentie waar de leiders van de diverse nationale padvindersassociaties groot vertegenwoordigd zijn. Ook ons land is vertegenwoordigd. De delegatie van 6 bestuursleden olv de Hoofdcommissaris Glenn Kranenburg hebben zich op maandag 14 augustus aangemeld en nemen deel tot vrijdag 18 aug.
De toegevoegde waarde tijdens dit forum is dat het een bijdrage geleverd heeft aan perspectiefuitbreiding, communicatievaardigheden en netwerken. “Wat heel opmerkelijk was, is dat de jongeren uit continenten als Europa, Azie en Noord-Amerika gedreven waren. En ik geloof dat wij jongeren van Suriname ook op dit niveau kunnen handelen. Zeker als we daarin de begeleiding krijgen vanuit de leidng van de verschillende padvindersgroepen, overheid, buurtorganisaties, jongerenorganisaties en scholen.”

“Ultiem jongerenplan”
Voor zijn vertrek naar het jongerenforum , heeft Koniki deelgenomen aan de 1ste jongerenconferentie van de Boy Scouts op zondag 30 juli. Samen met de overige jongeren in de leeftijdsgroep 16 – 23 zijn er diverse inleidingen verzorgd waaronder jongerenparticipatie en klimaatverandering.
Volgens Kelvin Koniki, die benoemd is tot youth scout coördinator, leeft het idee om onmiddelijk na dit international forum, in Suriname op zeer kort termijn te werken aan een “ultiem jongerenplan”. In dit plan moet zijn opgenomen: veiligheid, gezondheid, communicatie, sociale activiteiten, onderwijssystemen, netwerken en het versterken van de diverse padvindersgroepen.
“Als Boyscout van Suriname heb ik mijn scoutingvrienden rond de wereld kunnen overtuigen wat wij als land te bieden hebben en bereikt hebben met scouting.” De World Scout Youth Forum en de World Scout Conference worden om de drie jaren gehouden onder leiding van de Organization of the Scout Movement (WOSM). De Surinaamse delegatie kreeg brede ondersteuning van de Surinaamse overheid.

Door Kelvin Koniki

Bron: Omhoog, Editie nr 34, 27 aug. 2017