Saturday 4 February

SIGNIS WereldcongresWereldcongres
Van 19 tot en met 22 juni 2017 werd het SIGNIS Wereldcongres gehouden in Quebec Stad, Canada met het thema: “Promoting Stories of Hope”. Het waren drie volle dagen met heel veel plenaire sessies en workshops voor ongeveer 300 katholieke “communicators” vanuit de gehele wereld, inclusief Faroz Abdoelrazak, media coördinator van Bisdom Paramaribo. Op dit wereldforum was hij één van de afgevaardigden namens SIGNIS Caribbean, waar Bisdom Paramaribo lid van is.

Het SIGNIS Wereldcongres is bij uitstek een unieke gelegenheid om te netwerken en visies te delen op het gebied van media en communicatie in de Katholieke Kerk en in seculiere media in de wereld.
“Ik voelde me vereerd toen mij gevraagd werd om namens SIGNIS Caribbean deel te nemen,” vertelt Faroz. “Het was niet alleen belangrijk voor mij maar ook voor Suriname en ons bisdom. De rode draad was hoe je op een creatieve manier de positieve boodschap van het Evangelie via de moderne media kan overbrengen.” Het Vaticaan was er ook vertegenwoordigd en besteedde veel aandacht aan technologische ontwikkelingen. Speciaal voor het wereldcongres was er een filmcontest die gewonnen werd door een jonge videoproducent uit Maleisië.
Aan het eind van het congres werd in de SIGNIS Vergadering voor Afgevaardigden de verkiezing gehouden voor een nieuw bestuur. Er waren 44 afgevaardigden uit 5 continenten die aan deze vergadering deelnamen. Het nieuw gekozen bestuur bestaat uit Helen Osman uit de VSA als president van SIGNIS World, Lawrence John Sinniah uit Maleisië en pater Paul Samasumo uit Zambia als ondervoorzitters, Ricardo Yáñez als secretaris-generaal en Emmanuel Bonnet als penningmeester. Ricardo Yáñez is de enige die herkozen is.

SIGNIS
SIGNIS World is een niet-gouvernementele organisatie met leden uit meer dan 100 landen, ondergebracht in regio’s en subregio’s waaronder SIGNIS Caribbean. Het woord SIGNIS komt voort uit de woorden SIGN (=teken) en IGNUS (=vuur). Als “Katholieke Wereldorganisatie voor Communicatie” brengt het katholieke professionals samen op het gebied van radio, televisie, cinema, video, media-educatie, internet en nieuwe technologie met het hoofddoel om een cultuur van vrede te bevorderen door middel van media.
SIGNIS is ontstaan in 2001 door een fusie van twee andere organisaties, de UNDA voor radio en televisie en de OCIC voor bioscoop en audio-visuele producties. Deze twee waren al in 1928 opgericht. De activiteiten van SIGNIS omvatten alle gebieden van audio-visuele creaties zoals het promoten van films en televisieprogramma’s, het creëren, produceren en distribueren van radio-, tv- en videoprogramma’s. Voorts helpt SIGNIS bij het opzetten van uitzendstudio’s, het leveren van apparatuur, het bieden van internetdiensten via satelliet, het trainen van personeel en het aanmoedigen van gebruik van nieuwe media.

Vruchten van het Lidmaatschap
SIGNIS Caribbean is een subregio van SIGNIS Latin America, de regio voor Zuid-Amerika. Alle bisdommen van Latijns Amerika zijn hiervan lid. De leden van de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC) zijn aangesloten bij SIGNIS Caribbean.
SIGNIS Caribbean komt elk jaar bijeen om te brainstormen over ideeën, samenwerking aan te gaan en mogelijkheden uit te werken voor haar leden en zo invulling en assistentie te geven aan evangelisatie in de moderne wereld met de modernste technologie.
Al een aantal jaren is er het initiatief van SIGNIS Caribbean voor de “Caribbean School for Catholic Communication (CSCC)” in Trinidad & Tobago. Daar wordt elk jaar voor mediawerkers van alle bisdommen in het Caraibisch Gebied trainingen verzorgd op het gebied van evangeliseren en nieuwe media. “Vorig jaar hebben we drie medewerkers van de radio hiernaartoe afgevaardigd,” vertelt Faroz Abdoelrazak, “en dit jaar sturen we drie deelnemers om zich te verdiepen in videoproducties.”
In samenwerking met de AEC wordt ook gewerkt aan een “Integraal Pastoraal Communicatie Plan (IPCP)” waaraan alle bisdommen meewerken. Het IPCP moet hun ondersteunen in media activiteiten en begeleiden in het promoten van het evangelie via nieuwe media. “Wij hebben de onderzoeksfase al achter de rug en hebben in kaart gebracht welke media activiteiten er zijn en welke media worden gebruikt door groepen, instellingen die onder het bisdom vallen,” zegt Faroz. “Nu gaan we de ontwikkelingsfase in waarin wij op basis van deze gegevens een model zullen ontwikkelen die alle groepen kunnen gebruiken.”

Suriname
De eindconclusie van het congres is dat wij ons meer moeten openstellen voor interreligieuze dialoog. We moeten ons richten op jongeren en mensen die jong van geest zijn en openstaan voor nieuwe technologische ontwikkelingen om de positieve boodschap op een frisse en creatieve manier over te brengen.
Faroz Abdoelrazak: “Wij doen niet onder voor andere bisdommen in het Caraibisch Gebied met ons weekblad OMHOOG, Radio Immanuel 95.9 FM en onze website www.bisdomparamaribo.org en onze FB-pagina heeft inmiddels al meer dan 16.000 ‘likes’. Maar we zijn er nog niet. Ook wij in bisdom Paramaribo moeten de mindshift maken hoe om te gaan met het digitaal tijdperk waarin we leven en hoe we de jongeren er steeds meer bij betrekken.”
We staan gelukkig niet alleen voor deze uitdagingen, zegt hij. “Ik heb op het congres zoveel mensen ontmoet, kennis gemaakt met de leden van SIGNIS Latin America en middels dialoog en samenwerking moet het kunnen. En natuurlijk het Spaans goed kennen!”

Door Melvin Mackintosh
Bron: Omhoog, editie nr. 30