Saturday 4 February

Zegel RK Bisdom Paramaribo

 

 

Logo Conservation International

 

 

 

 

 

 

Persbericht

Start van de duurzame samenwerking tussen
Bisdom Paramaribo en Conservation International Suriname.

  

Doel:

Start duurzame samenwerking tussen Bisdom Paramaribo en Conservation International Suriname op het gebied van bevordering van liefde voor de schepping en bescherming van de natuur. Het eerste project van deze samenwerking gaat op zondag 16 juli officieel van start, nl. de ingebruikname van de ‘natuurhal’ in het kerkelijk museum. Deze hal is speciaal ingericht en bestemd voor het doel, nl. d.m.v. films en documentaires vooral bij schooljeugd het natuurbewustzijn kweken en aanmoedigen. Daarnaast zal de hal ook gebruikt worden voor thema-avonden met andere groepen.

 

Andere projecten van de samenwerking:

  • vergroten van liefde voor de schepping & natuurbewustzijn via het onderwijs d.m.v. lesbrieven op de scholen
  • vergroten van liefde voor de schepping & natuurbewustzijn d.m.v. drama, musicals, i.s.m. de kathedrale koorschool
  • actualiseren van de natuurbeschermingswet van 1954

 

 

Initiatief

Sedert zijn benoeming tot Bisschop van Paramaribo heeft mgr Choennie aangegeven dat wij als kerk heel bijzonder aandacht en liefde moeten hebben voor de schepping, dat ons door God geschonken is. Deze aandacht en liefde moet ook omgezet worden in concrete daden en attitude om de natuur te beschermen en de verdere vernietiging van de schepping tegen te gaan zodat wij voor volgende generaties een betere wereld kunnen achterlaten. Met de publicatie van zijn ecologische encycliek, Laudato si, heeft paus Franciscus het streven bij de bisschop om in eigen land iets te doen aan natuurbehoud alleen maar versterkt. Als Bisdom kunnen wij echter dit niet alleen bereiken, maar is samenwerking met anderen, in het bijzonder organisaties die gericht zijn op bescherming en behoud van de natuur, noodzakelijk. Dit was de basis voor de samenwerking met Conservation International Suriname en met het eerste project wil de bisschop vooral beginnen bij de jongere generatie om een houding van liefde voor en bescherming van de natuur te kweken.

 

Woordvoerders bij de persconferentie:

  • Mgr Karel Choennie – Bisschop van Paramaribo
  • John Goedschalk, MBA – Executive Director Conservation International Suriname