Saturday 4 February

Recht,  Eerlijkheid en BarmharigheidPreek van ptr E. Kross bij de gebedsdienst van 8 februari 2017

Tijdens een speciale gebedsdienst om vrede in onze samenleving heeft pater Kross in zijn preek drie oerprincipes van God benadrukt: recht, eerlijkheid en barmhartigheid. Deze principes zijn fundamentele waarden voor God en die komen wij in feite in alle religies tegen. Tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen in onze samenleving willen wij de toespraak van ptr Kross wederom onder de aandacht brengen om de focus niet te verliezen als het gaat om vergeving, verzoening en vrede in ons land. De toespraak zullen wij in delen opnemen en elk oerprincipe apart plaatsen om zo het belang van elk principe duidelijk te benadrukken.

Het tweede oerprincipe in God is eerlijkheid. Eerlijkheid hangt nauw samen met waarheid en met liefde voor de waarheid. Eerlijkheid heeft te maken met rechtschapenheid, met geen dingen doen die het daglicht niet kunnen zien. Eerlijkheid heeft te maken met oprechtheid, met doorzichtig zijn in je handelen, in je denken en doen. Zo fundamenteel is eerlijkheid, dat in heel Gods Woord, eerlijkheid steeds als een wezenlijke toetssteen wordt genoemd om waarlijk tot Gods Rijk te kunnen behoren, want God is zuiver en heilig. In God is geen spoor van oneerlijkheid en Zijn heiligheid is nooit te verenigen met onoprechtheid, met corruptie of morele onzuiverheid.

Heel helder zei Jezus, de Zoon van God, daaromzojuist in het evangelie: “Jullie zijn het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal met dan zouten? Dan dient het nergens meer voor, dan om weggeworpen en onder de voet getrapt te worden.” God vraagt van ons dat wij werkelijk de morele kracht opbrengen tot eerlijkheid en rechtschapenheid. En juist op dit vlak, is er heel veel mis in Suriname. De scherpe economische neergang is het gevolg van een steeds snellere escalerende corruptie in vele delen van onze samenleving, en echt niet alleen bij de regering. Eerlijkheid staat hoog in het vaandel van de godsdiensten van alle Surinamers, maar steeds vaker is de werkelijke realiteit er één van oneerlijk geld, privileges, vergunningen en gronden vergaren. Oneerlijkheid in bestuur, onoprechtheid in het beïnvloeden van de koers ten gunste van eigen financieel gewin, onverantwoordelijk omgaan met ons milieu, economische intriges en andere vormen van oneerlijkheid zijn de afgelopen jaren steeds grotere vormen gaan aannemen, hebben steeds meer personen meegesleept in een morele normvervaging en vormt de eigenlijke grond van de economische malaise die op dit moment voor zoveel verpaupering en armoede zorgt. Het duister van oneerlijkheid, onoprechtheid en corruptie knaagt aan het morele fundament van de Surinaamse samenleving en vormt daarmee ook een ernstig gevaar voor het eeuwig heil van hen die zich daarmee inlaten. “Jullie zijn het zout der aarde,” zegt Jezus, “Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal met dan zouten? Dan dient het nergens meer voor, dan om weggeworpen en onder de voet getrapt te worden.” Daarom bidden wij vanavond ook om morele ommekeer, om een ethische bekering, dus om het terugkeren tot dat ene oerprincipe: “eerlijkheid,” dat net als het principe van “recht,” nauw samenhangt met waarheid en een liefde voor waarheid.

Volgend week: het oerprincipe ‘barmhartigheid’

Bron: Omhoog, editie nr. 26