Saturday 4 February

Launch Katholieke Jongeren Suriname (KJS)

Door: Melvin Mackintosh – 27 juni 2017

Launch Katholieke Jongeren SurinameStartsein
Een hevige onweersbui in de voormiddag van vrijdag 23 juni belette de ongeveer 200 jongeren, hun ouders, jongvolwassen en andere genodigden niet om te togen naar de kathedrale basiliek voor het startsein van de diocesane jongerenbeweging. Met de naam Katholieke Jongeren Suriname, afgekort KJS, werd tijdens een bijzondere woord- en gebedsdienst de jongerenbeweging geproclameerd binnen het Bisdom Paramaribo.

Doel
Katholieke Jongeren Suriname (KJS) heeft tot doel katholieke jongeren, die iets meer willen doen met het geloof, samen te brengen. De jongeren zullen niet alleen voorzien worden van geestelijk vorming, maar ook toegerust met kennis van het katholiek geloof. Voorts zal bevorderd worden dat de jongeren hun geloof met passie beleven in gebed en zich een levenshouding aanmeten van barmhartigheid en inzet voor de naaste.

Thema
Het thema van de avond en het fundament van deze diocesane jongerenbeweging is Matteüs 5,13-16. Het is het deel van de Bergrede van Jezus waarin hij de beroemde metafoor gebruikt van zout en licht. De kern van de boodschap die ook via de KJS zal worden uitgedragen is de oproep aan een ieder, maar vooral de jongeren om het zout en het licht te zijn voor elkaar, voor de familie, voor vrienden en voor de samenleving.

Launch Katholieke Jongeren SurinameProgramma
Het programma was gevuld met zang en dans, voordrachten en presentatie van het KJS-logo. Voor deze gelegenheid was zelf een heuse KJS-Houseband opgericht, bestaande uit jongeren uit verschillende parochies. Nog voor de aanvang van de dienst begeleidde de KJS-Houseband het praise team tijdens de lofprijzing en aanbidding. Hierna volgde de populaire dansbediening Glory to God met de openingsact en die op serene wijze een kruis naar voren bracht, achter het altaar op een standaard plaatste en versierde het met flikkerende theelichtjes. Jessica Ravenberg voerde een solozang uit, terwijl Hesly Pansa, zelf niet katholiek, speciaal voor deze gelegenheid zijn gedachten uitte middels een “spoken word”. Alicia Madkarja van de H.-Don Boscoparochie te Wageningen had op eigen initiatief een gedicht geschreven volgens het thema en mocht het ook voordragen op deze gezegende avond. Met een daverend applaus werd de parodie van de jongeren van RK Basisgemeente Hanna’s Lust bekrachtigd. Deze talentvolle jongeren hadden een sketch naar het thema in elkaar gezet met toneel en voordracht en voerden op hoe men licht en zout zou kunnen zijn in het dagelijks leven.

Een ander hoogtepunt van de avond was de onthulling van het KJS-logo. Duncan Pinas, lid van de KJS-stuurgroep, gaf tekst en uitleg over de verschillende delen van het logo zoals de vlam, de letters en Matt. 5,13-16 onderaan het logo. Hierna werd deKJS-stuurgroep en hun begeleiders voorgesteld aan de aanwezige gelovige gemeenschap. Het vol programma duurde bijkans twee en een half uur maar was geen moment saai. De KJS Houseband en het praise team wisten de juiste liederen in te zetten om de aanwezige gelovigen vol overgave en aanbidding te betrekken in de samenzang.

Priesters
In de woord- en gebedsdienst werden de jongeren geleid en begeleid door pater Jan Geerits, pater Kumar Irudayasamy, pater Esteban Kross en pater Fransiskus Mistrianto die sinds kort in Suriname te werk is gesteld. Pater Jan Geerits, voorzitter van de Commissie Jongeren en Roepingen, nam de openingsritus voor zijn rekening. Het was ook het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus en in zijn openingsgebed vroeg hij om ons hart gelijkvormig te maken aan die van Jezus Christus. Pater Kumar Irudayasamy nam de Evangelielezing en de inleiding op de voorbeden op zich. Ook hij verwees naar het feest van het Heilig Hart en de liefde van God. Bijzonderheid was dat op de jongeren in verschillende talen die wij in Suriname kennen, de voorbeden gedaan hebben. De Evangelielezing was uiteraard Matt. 5,13-16.
Pater Esteban Kross, vicaris generaal, deed de overweging en werd die avond ook als geestesvader van de jongerenbeweging erkend. Immers, het was pater Kross die na deelname met een Surinaamse delegatie aan de Wereldjongerendagen in Polen in 2016 met het idee kwam voor het opstarten van de beweging. In zijn overweging gaf hij de jongeren stof tot nadenken en riep hen op om niet alleen het zout en het licht te zijn maar het ook te delen met anderen ter ere van God.
Pater Fransiskus Mistrianto, sinds 6 juni jl. in Suriname en straks herder van de Fatimaparochie, mocht het slotgebed, de zegen en de heenzending op zich nemen. Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, kon er helaas niet bij zijn. In een videoboodschap wees hij de jongeren op zijn bisschoppelijke jaaractie 2017 met als speerpunt muziek. “Zing en maak muziek,” zei hij, “het hoeft niet veel te kosten. Wees vrolijk en blij en laat de muziek je ziel raken.” Mgr. Choennie riep de jongeren ook op om de bijbel te lezen en het met elkaar te delen. “Zo kan de jongerenbeweging ook groeien,” zei hij.

Reacties
De 24-jarige Cherwen Misiedjan van RK Basisgemeente Sunny Point was erg onder de indruk van de bijzondere dienst: “Ik heb van het begin tot eind genoten. Ik voel me gezegend. De dans, de zang, de boodschap was helder.” Cherwen, actief in de jongerengroep van z’n gemeente, heeft ook nagedacht over het thema: “Ik moet voor mijn familie, mijn vrienden ook het zout en licht zijn. Ik zal liefde moeten tonen, en het licht van God verder uitstralen.” Alicia Madkarja, 16 jaar, van de H. Don Boscoparochie in Wageningen, was er ook bij. Zij heeft een gedicht geschreven en voorgedragen voor deze jongerenbeweging. “Ik hou van gedichten schrijven omdat ik hiermee mensen kan raken,” vertelde ze vlot, “Daarom vond ik de spoken word van Hesly Pansa ook zo boeiend”. Op de vraag hoe zij het zout en licht zou kunnen zijn: “Door het woord van Jezus niet voor mezelf te houden, maar het verder te vertellen. Niet alleen lezen maar ook uitdragen, door zang, dans, toneel en gedichten.”

Structuur en activiteiten
Het beleid voor de jeugd in het bisdom wordt uitgezet door de diocesane Commissie Jeugd en Roepingen en bekrachtigd door de bisschop van Paramaribo. De uitvoering van het beleid wordt via deze commissie doorgegeven aan de stuurgroep van de KJS. Deze stuurgroep, bestaande uit een tiental jongeren uit verschillende parochies, zal jeugd- en jongerenactiviteiten uitvoeren, al dan niet in samenwerking met de verschillende parochiebesturen. Tijdens de launch werd medegedeeld dat het KJS zal helpen met organiseren van het jongerenkamp in september van dit jaar. Ook werd interesse uitgesproken voor deelname aan de Youth Assembly van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) in Martinique in juli 2018 en de Wereldjongerendagen in januari 2019 in Panama.

 

Bron: Omhoog, Editie nr. 26