Saturday 4 February

Aartsbisschop Nicola GirasoliDe Apostolische Nuntius voor de regio, Aartsbisschop Nicola Girasoli,
heeft  vrijdag 16 juni het bericht gestuurd dat de paus hem
een nieuwe benoeming heeft gegeven, en wel als apostolische nuntius voor de Republiek Peru.
De nuntius zal vertrekken uit Port of Spain (Trinidad) tegen het eind van augustus.
Na zijn vertrek en tot aan de aankomst van zijn opvolger – die nog niet is benoemd –
zal Mgr Julie Kaboré waarnemen als chargé d’affairs a.i. van de apostolische nuntiatuur.

Peru is het derde grootste land van Latijns-Amerika (na Brazilië en Argentinië),
met 47 kerkelijke territoria en 50 bisschoppen (inclusief enkele hulpbisschoppen).
Peru heeft ruim dertig miljoen inwoners, waarvan 90% katholiek is.

De nuntius is dankbaar voor de broederlijke samenwerking gedurende
de bijna zes jaren van dienst in de regio, en hij zal de Antilles altijd in zijn hart dragen.
Aangezien Peru lid is van de CELAM is de nuntius er zeker van
dat er mogelijkheden zullen zijn om het delen van elkanders pastorale ervaringen
op het Amerikaanse continent voort te zetten, zij het op indirecte wijze.