Saturday 4 February

SacramentsdagSacramentsdag
Praten over het Allerheiligst Sacrament is praten over de Eucharistie, ook wel het Sacrament des Altaars genoemd. Op zondag 18 juni viert de kerk Sacramentsdag. De eigenlijke gedenkdag is op de donderdag die eraan vooraf gaat. Zo wordt dan verwezen naar de instelling van dit sacrament op Witte Donderdag. Jezus zei toen aan zijn leerlingen: “Neemt, eet, dit is mijn lichaam.” Dat is wat we in de communie ontvangen: het Lichaam van Christus.

Sacramentsprocessie
De ouderen kunnen zich uit de kinderjaren herinneren dat er een Sacramentsprocessie werd gelopen. Met alle eerbetoon werd de Heer dan rondgedragen door de straten, want dat het Jezus zelf is, dat geloven wij en daarvan getuigen ook de Eucharistische wonderen die in dit artikel en een vervolg onder uw aandacht gebracht worden. In de monstrans rondgedragen, gaat Jezus zelf rond zoals Hij dat deed in de straten van Jeruzalem: weldoende. Meelopen in deze processie is openlijk het geloof belijden.

Eucharistische wonderen
De Kerk heeft een lange geschiedenis van eucharistische wonderen. De kerkelijke traditie kent er meer dan 130. Door de hele kerkgeschiedenis heen heeft God steeds weer eucharistische wonderen gedaan als een letterlijk bewijs dat Hij werkelijk onder ons woont om ons geloof te sterken. Het beroemdste wonder is waarschijnlijk dat van Lanciano, een klein dorpje niet ver van het beroemde Mariaheiligdom van Loreto. De eucharistische wonderen bewijzen dat bij het door de priester uitspreken van Jezus’ woorden bij het Laatste Avondmaal, het brood en de wijn blijvend veranderen in het Lichaam en Bloed van Jezus.De beschreven wonderen zijn bijzonder, omdat het zichtbare tekenen zijn van de Waarheid, die de moederkerk van alle christenen steeds verkondigt.

Het Eucharistisch wonder van Lanciano
In de kerk van de HH. Legontianus en Domitianus in Lanciano, Italië, vierde een van de monniken van de orde der Basilianen die de zorg hadden voor deze kerk, de H. Mis. De priester-monnik twijfelde of de geconsacreerde hostie waarlijk in het Lichaam van onze Heer en de wijn werkelijk in het Bloed van Jezus waren veranderd. In zijn goedheid kwam God de twijfelende priester door een wonder te hulp. Volkomen onverwacht veranderden na de woorden van de consecratie van de priester het brood plotseling in levend vlees en de wijn in bloed. Tot op de dag van vandaag wordt dit eucharistisch wonder in een kostbaar ostensorium (monstrans) van zilver en kristal vereerd.

Wetenschappelijk onderzoek
Mgr. Perantoni, de aartsbisschop van Lanciano, drong in 1970 bij de plaatselijke Franciscanen aan op een wetenschappelijk onderzoek. Zij wezen die taak toe aan een expert van internationale faam, prof. dr. O. Linioli. Als docent anatomie en weefselonderzoek, chemie en klinische microscopie was hij bij uitstek de daarvoor aangewezen persoon. Hij won het advies in van prof. R. Bertelli, voormalig hoogleraar weefselonderzoek aan de universiteit van Siena. Het onderzoek begon op 18 november 1970 en duurde tot februari 1971, waarna het in 1981 weer werd voortgezet.

Uitslag
In aanwezigheid van de aartsbisschop en verschillende getuigen nam prof. dr. O. Linioli van de vleesgeworden hostie twee partikels (kleine deeltjes) voor laboratoriumonderzoek. Ook van het geronnen bloed nam hij partikels weg. Toen woog hij de vijf klompjes geronnen bloed; ze wogen samen 15,85 gram. Bij eerder onderzoek was gebleken dat een van deze bloedklompjes evenveel woog als de overige vier samen. Met dit extra wonder had God willen tonen dat Jezus in een deel evenzeer aanwezig is als in de overige delen samen.
De experimenten van 1970 leidden echter niet tot dezelfde opmerkelijke uitkomst. De uitslag van het laboratoriumonderzoek is verbazingwekkend: het betreft hier echt mensenbloed en echt mensenvlees, die allebei tot de bloedgroep AB behoren. De verdeling van de in het bloed aanwezige eiwitten is zoals bij het bloedbeeld van normaal vers mensenbloed, d.w.z. als men de bloedklompjes met serum vloeibaar zou maken, zou het zo geïnjecteerd kunnen worden.

Levende aanwezigheid
Aangrijpend is dat het vlees van de hostie uit het hart van Jezus is genomen, want uit het onderzoek blijkt dat het om gestreept hartspierweefsel gaat van een ongeveer 30-jarige man die in doodsstrijd verkeert. Het microscopisch onderzoek kon voor de aard van de snede door het hartspierweefsel geen wetenschappelijke verklaring geven: de snede kon niet door een mensenhand zijn aangebracht, noch met een scalpel, noch met laser, aangezien van het weefsel geen enkele cel beschadigd was. Daarbij komt nog het onverklaarbare feit dat na 1200 jaar zowel het vlees als het bloed nog steeds geen spoor van ontbinding vertonen.
De eucharistische gedaanten waren zelf niet geconserveerd en luchtdicht afgesloten. De natuurwetenschappelijke onderzoeken van dit eucharistisch wonder waren door de eeuwen heen zowel voor gelovigen als ongelovigen een fascinerend bewijs voor de levende aanwezigheid van Jezus in de heilige Eucharistie.

Bron: Omhoog editie 22 / Bruno Sammaciccia (Das Eucharistische Wunder van Lanciano, Parisverslag Hauteville, CH 1977)

Sacramentsdag 2017