Saturday 4 February

Paramaribo, 09 mei 2017

Verklaring van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie
(Download het hier in PDF formaat)

De Bisschoppen van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (i.e. het overlegorgaan van de rooms-katholieke bisschoppen van de Caribische regio) waren van 30 april tot en met 05 mei 2017 bijeen te Castries, St. Lucia, voor hun jaarlijkse plenaire vergadering.
Tijdens deze vergadering hebben de bisschoppen zich ook gebogen over de politieke situatie in de regio, met name in Frans Guyana, Suriname en Venezuela, en gaven naar aanleiding daarvan onderstaande verklaring uit.

Wij, de rooms-katholieke bisschoppen van de Antilliaanse Bisschoppen-conferentie, bijeen gekomen in Castries, St. Lucia, voor onze jaarlijkse plenaire vergadering, willen de volgende verklaring uitgeven:
Met grote zorg hebben wij de ontwikkelingen in Venezuela, Frans Guyana en Suriname gevolgd. Wij betreuren het lijden van de volken en ondersteunen hun roep om rechtvaardigheid en humane levensomstandigheden. Tegelijkertijd zijn wij ons er ook van bewust dat er geen effectieve oplossingen zullen zijn zonder oprechte dialoog.
Wij dringen derhalve bij alle partijen erop aan om hun inzet daarvoor te vernieuwen voordat er nog meer mensenlevens verloren gaan, zoals jammergenoeg reeds is gebeurd in Venezuela. Tezamen met de gelovigen van de Kerk bidden wij tot de Heer van de vrede om ons allen te verlichten opdat wij creatieve oplossingen mogen vinden voor deze immense problemen.
Gegeven te Coubaril, Castries, St. Lucia, op 04 mei 2017.

Oorspronkelijke tekst:
We, the Roman Catholic Bishops of the Antilles Episcopal Conference gathered in Castries, St. Lucia for our Annual Plenary Meeting issue the following statement:
We have followed the developments in Venezuela, French Guyane and Suriname with great concern. We are saddened by the suffering of the people and support their plea for justice and human living conditions. At the same time we are aware that there will be no effective solutions without sincere dialogue. We therefore urge all parties to renew their commitment to such a process before further loss of life, as sadly has already happened in Venezuela. Along with all the faithful in the Church, we pray the Lord of Peace to enlighten all of us to find creative solutions to these immense problems.
Given at Coubaril, Castries, St. Lucia on this 4th day of May, 2017.

Namens de Bisschop van Paramaribo,
P. Tjon Kiem Sang, secretaris.