Saturday 4 February

Roepingennoveen: toelevend naar Roepingenzondag 7 mei 2017

vrijdag 28 april t/m zaterdag 6 mei 2017

Graag nodigen wij u uit mee te doen met een Roepingennoveen tijdens de negen dagen voorafgaand aan roepingenzondag 7 mei 2017. Voor iedere dag heeft de Commissie Jeugd en Roepingen een korte handreiking voorbereid. Wij vragen u om hier dagelijks een moment van gebed voor te reserveren, ofwel persoonlijk, ofwel als gemeenschap.

- Dag 1 – vrijdag 28 april 2017
- Dag 2 – zaterdag 29 april 2017
- Dag 3 – zondag 30 april 2017
- Dag 4 – maandag 01 mei 2017
- Dag 5 – dinsdag 02 mei 2017
- Dag 6 – woensdag 03 mei 2017
- Dag 7 – donderdag 04 mei 2017
- Dag 8 – vrijdag 05 mei 2017
- Dag 9 – zaterdag 06 mei 2017

Uitgangspunt van deze noveen is de brief die paus Franciscus schreef met het oog op Roepingenzondag. De paus benadrukt in zijn brief het aspect van gezonden zijn – of betergezegd, je gezonden weten – als kenmerk van de christelijke roeping. Het is een kenmerk, die niet erbij komt als een soort versiering, zegt de paus, maar het maakt deel uit van de kern van het geloof, en van de relatie met de Heer. Als christenen zijn wij allen gezonden als profeten van zijn Woord en getuigen van zijn liefde.

In de inleidende woorden van zijn brief zegt paus Franciscus: “Ieder die zich laat raken door de stem van God en Jezus navolgt, ontdekt spoedig in zichzelf een onstuitbaar verlangen om door evangelisatie en liefdevolle dienstbaarheid de Blijde Boodschap aan zijn broeders en zusters te verkondigen. Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn. De leerling ontvangt het geschenk van Gods liefde niet voor zijn eigen persoonlijke vertroosting. ... De leerling wordt daarentegen ten diepste geraakt en is hierdoor veranderd omdat hij zich geliefd weet door God en eenvoudigweg deze ervaring van vreugde niet alleen voor zichzelf kan houden.”

Laten wij in deze sfeer, ieder op zijn/haar eigen plek, of in de eigen parochiegemeenschap deze negendaagse weg van gebed gaan. Laten wij daarbij God vragen om roepingen en overwegen hoe we elkaar en onszelf daarop kunnen bevragen. De afsluiting van deze noveen vieren wij op Roepingenzondag, 7 mei – de zondag van de Goede Herder – waarbij wij allen om 18:00 uur samenkomen in de kathedrale basiliek voor een plechtige vesperlof om roepingen.

In dezelfde viering zal ook de promotiecampagne voor roepingen van start gaan en zullen de ‘reizende’ Christusiconen worden uitgereikt aan de parochies voor de gebedsketen.

De roepingennoveen zal dagelijks om 18:00 uur ook gebeden worden via Radio Immanuel op 95.9 FM.

U bent van harte uitgenodigd daarbij aan te sluiten.