Saturday 4 February

Download hier de rouwadvertentie

Namens de totale rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Suriname, delen wij mede dat op zondag 19 maart jl. te Nijmegen is heengegaan

de Eerwaarde Pater Joop Vernooij, C.Ss.R.

Pater Vernooij is geboren op 15 juli 1940 te Houten
(Nederland) en is in november 1967 naar ons land afgereisd, waar hij tot 2001 heeft gewerkt als priester van het Bisdom Paramaribo. In die jaren was hij o.a. kapelaan van de Sint-Alfonsusparochie, en pastoor van de parochies Sint Clemens en O.L.V. Koningin van de Wereld. Daarnaast heeft hij zich op vele andere gebieden zeer verdienstelijk gemaakt, zowel in het Bisdom als in de samenleving.

Pater Vernooij is op vrijdag 24 maart begraven te Nijmegen. Wij willen hem hier bijzonder gedenken met een viering in de kathedrale basiliek HH. Petrus en Paulus op maandag 27 maart om 19:00 uur.

+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo