Saturday 4 February

"Het oog van de Heer is gericht op de rechtvaardige,
het oor van de Heer naar hun hulpgeroep."   (Psalm 34,16)

Onze bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie, roept u allen op tot gebed voor vrede.
Op woensdagavond 8 februari worden alle gelovigen uitgenodigd voor deze bijzondere gebedsdienst in de Kathedrale Basiliek om 19:00 uur.

Tijdens deze dienst zal er, op voorspraak van onze Heilige Moeder Maria en de zalige Petrus Donders, met aandrang gebeden worden voor vrede en rechtvaardigheid in ons land. Wij zullen bidden voor een eerlijk rechtsproces, voor de rechters, het Openbaar Ministerie, voor de slachtoffers van 8 december, de nabestaanden, en ook voor de verdachten.

De mensen die deze dienst willen bijwonen, wordt gevraagd zich in het wit te kleden, als teken van vrede, geweldloosheid, reinheid en zuiverheid. Maar vooral ook als teken dat wij het rouwkleed afleggen en ons kleden met wit als teken van de Verrijzenis en de overwinning op het kwaad.

Leest u hier het -Oproep tot gebed- in PDF formaat