Monday 17 January
 
 

Overweging Mgr. Karel Choennie bij Kerstmis 2021

Overweging Mgr. Karel Choennie bij Kerstmis 2021

De kloof tussen arm en rijk Ik wil deze kerst met u nadenken over de wereldwijde kloof tussen arm en rijk. Een kloof die met de dag groter wordt en...

Rouwadvertentie J.A. Vonsee

Rouwadvertentie J.A. Vonsee

Het R.K. Bisdom Paramaribo maakt hierbij bekend dat op donderdag 2 december is heengegaan onze stonfutu Jacques André VONSEE * 12 maart 1924 † 02 december 2021 Weduwnaar van Ingeborg...

Boodschap CCK bij 46 jaar Srefidensi

Boodschap CCK bij 46 jaar Srefidensi

46 JAAR STAATKUNDIGE ONAFHANKELIJKHEID IN EVALUATIE & PERSPECTIEFNu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel...

Moni no e tyari koloku, no meki a kori yu

Moni no e tyari koloku, no meki a kori yu

Feest van Christus Koning op 21 november 2021en 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid 25 november Beste vrienden,Moni no e tyari koloku, no meki a kori yuIk wil vandaag het feest van...

Start synodale weg in Bisdom Paramaribo

Start synodale weg in Bisdom Paramaribo

Op zondag 21 november a.s. zal er om 17:00 uur ’s middags een bijzondere heilige Mis worden gevierd in de kathedrale basiliek van het RK Bisdom Paramaribo: met deze viering...

Toespraak Mgr. Karel Choennie, voorzitter van de Iris, bij uitvaart dokter Isaac Jamaludin

11 oktober 2021Met het heengaan van dokter Isaac Jamaludin verliezen wij een edel mens en groot religieuze leider. Hij heeft aan de bakermat gestaan van de IRIS, de Interreligieuze Raad...

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Vacature Directie Assistent Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholiek wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan seniore burgers, die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van...

Vacature Administrateur Bejaardencentrum Majella

Vacature Administrateur Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholiek wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan seniorenburgers, die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van een...

Sollicitatieoproep directeur Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)

Met ingang van 1 september 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste, innovatieve en daadkrachtige kandidaat voor de functie van directeur voor ons instituut. Het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)...

CCK 1 juli boodschap

CCK 1 juli boodschap

CCK Kerngedachte over 1 juli Katibo, KetiKoti, Manspasi, Fri, zijn Surinaamse begrippen die centraal staan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Begrippen die...

Christenen en moslims: getuigen van hoop

Boodschap voor de maand van Ramadan en ‘Id al-Fitr 1442 H./ 2021 A.D.Beste broeders en -zusters,Wij van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog zijn verheugd u onze broederlijke goede...

Bericht van overlijden pater Wim Joosten o.m.i.

Bericht van overlijden pater Wim Joosten o.m.i.

Het R.K. Bisdom Paramaribo maakt hierbij bekend dat op zaterdag 17 april is heengegaan onze zeer eerwaarde paterWilhelmus ‘Wim’ JOOSTEN, o.m.i.Pater Joosten is bij velen in onze samenleving bekend als...

In memoriam: pater Wim Joosten o.m.i.

In memoriam: pater Wim Joosten o.m.i.

Door Martin Noordermeer o.m.i. – Priester wordenPater Wim Joosten werd geboren op 7 maart 1933 in Babberich, een klein plaatsje niet ver van Duiven waar de paters Oblaten een klooster...

Rouwadvertentie pater Wim Joosten o.m.i.

EVANGELIZARE PAUPERIBUS, MISIT ME…Hij heeft mij gezonden om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen…(woorden uit de H. Regel van de Congregatie van de Paters Oblaten van Maria)Hiermee maken...

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken (CCK) 4 april 2021

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken (CCK) 4 april 2021

“Zie, ik maak alles nieuw!” (Openb. 21,5)Herevangelisatie van kerkverlaters Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken (CCK)4 april 2021 Download hier de paasboodschap van het CCK Pasen is het feest van...

Vieringen Goede Week 2021 Kathedrale Basiliek

Vieringen Goede Week 2021 Kathedrale Basiliek

Download hier het Schema met de vieringen van de Goede Week Schema Vieringen Goede Week 2021 Kathedrale Basiliek SCHEDULE OF SERVICES 2021 Datum Tijd Viering Zaterdag 27 maartSaturday, March 27...

24 uur voor de Heer op 4 en 5 maart a.s.

24 uur voor de Heer op 4 en 5 maart a.s.

24 uur voor de Heer op 4 en 5 maart a.s.Melvin Mackintosh – Download hier het programma van de gebedswake 24 uur voor de Heer 2021 Eucharistische aanbiddingVan vrijdag 12:00...

VASTENBRIEF 2021

VASTENBRIEF 2021

Download hier de vasenbrief in pdf De as van Aswoensdag Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd; een tijd van berouw, boete, bekering en verzoening. In deze brief gaan we...

Overzicht vieringen Aswoensdag 2021 (met askruisje)

Overzicht vieringen Aswoensdag 2021 (met askruisje)

ASWOENSDAG Op woensdag 17 februari vieren wij in de katholieke kerk Aswoensdag. Hieronder een overzicht van de vieringen in verschillende kerken in stad en district. Volgens de geldende COVID-19-maatregelen kunnen...

ASWOENSDAG 2021

ASWOENSDAG 2021

De vieringen van Aswoensdag met toediening askruisje vinden op woensdag 17 februari 2021 als volgt plaats: * 06.30 uur* 12.00 uur* 18.30 uurGaarne de Covid-19 maatregelen in acht nemen. Per...

Vacature Bejaardencentrum Majella

Vacature Bejaardencentrum Majella

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een katholieke zorginstelling in Paramaribo met plaatsvoor 80 senioren en een personeelsbestand van verzorgend, niet-verzorgend personeel enadministratief personeel. Al 48 jaar bieden wij onze bewoners...

Kerstpreek 25 december 2020

Kerstpreek 25 december 2020

Innerlijke gebed Lc.2,19: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Dierbare zusters en broeders,Nu wij noodgedwongen door de COVID-19-pandemie niet kunnen samenkomen om in...

Boodschap IRIS bij 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid Republiek Suriname

God zij met ons Suriname! Deze openingswoorden van ons volkslied geven de kracht aan ons Surinaams volk. Het is een voortdurend gebed dat God met ons zal zijn in onze...

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

Boodschap Comite Christelijke Kerken bij 45 jaar Srefidensi

"En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeÎn. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend...

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Laat ons terugkeren naar de eucharistie met vreugde

Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, heeft op 15 augustus jl., op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een brief...

Ons bisdom is jarig

Ons bisdom is jarig

Paul Tjon Kiem Sang - Maandag 24 augustus 2020 viert ons bisdom zijn 62ste verjaardag! Begin juli 1958 stuurde de nuntius in Venezuela, Mgr. Rafael Forni, telegrafisch het bericht dat...

Felicitatieboodschap CCK

Felicitatieboodschap CCK

Paramaribo, 22 juli 2020 Felicitatieboodschap aan regering en volk van Suriname “De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders...

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten

Dit protocol is door het bisdom Paramaribo uitgegeven naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van de COVID-19 maatregelen door de Surinaamse overheid en het openstellen van gebedshuizen voor samenkomsten per...

In Liefde Samen

In Liefde Samen

In Liefde Samen Lees hier hetBeleidsplan van het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo 2020 – 2024

Persbericht AEC: benoeming pater John Persaud

Persbericht AEC: benoeming pater John Persaud

De Heilige Vader, paus Franciscus, heeft de eerwaarde pater John Derek Persaud benoemd tot bisschop van het bisdom Mandeville, Jamaica. Pater John Persaud werd geboren in Georgetown, Guyana op 28...

BOODSCHAP PASEN 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

BOODSCHAP PASEN 2020 van het Comité Christelijke Kerken (CCK)

Thema: Laat u zich ook vinden? Pasen is voor de Christenen de kern van het evangelie, die blijde boodschap, dat Jezus echt uit de dood is opgestaan! Het kenmerkende bij...

Preek Mgr. Karel Choennie - Paaswake 11 april 2020

Godsvertrouwen Wij verkondigen Gods woord en vandaag het verrijzenisgeloof altijd in een heel bepaalde context. De Surinaamse context is verschillend van China of Malta. Hoe ziet de Surinaamse context er...

Het covid-19-kruis

Het covid-19-kruis

Homilie van Mgr. Karel Choennie bij de herdenking van het lijden en sterven van Jezus ChristusGoede Vrijdag, 10 april 2020 Zusters en broeders, Goede Vrijdag confronteert ons altijd weer met...

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie

Homilie Mgr. Karel Choennie bij de viering van Witte Donderdag – 9 april 2020 Op Witte Donderdag gedenken wij de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Het is ook...

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2020

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid 2020

Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van...

Preek Mgr. Karel Choennie op Palmzondag 2020

Preek Mgr. Karel Choennie op Palmzondag 2020

Kerk betekent samen geroepen. Samenkomen is essentieel voor het kerk-zijn. Wanneer wij dus onder bijzondere omstandigheden dat noodgedwongen niet kunnen, dan zullen wij des te meer beseffen hoe noodzakelijk het...

Op afstand maar toch nabij ...

Beste gelovigen, vanwege de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen kunnen de meesten van ons niet lijfelijk aanwezig zijn bij de vieringen van de Goede Week. Wij...

ORDE VAN DE DIENST PALMZONDAG

ORDE VAN DE DIENST PALMZONDAG

De dienst voor Palmzondag is om 8.00 uur live te volgen via Radio Immanuel 95.9 FM. Of via live stream via http://www.radioimmanuelsr.com/live Om 10.00 uur is er ook een dienst...

Vierde mededeling bisschop vanwege coronavirus

Vierde mededeling bisschop vanwege coronavirus

Paramaribo, 31 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Broeders en zusters, Aanstaande zondag begint de Goede Week. In deze bijzondere week, de kern van heel ons christelijk...

Derde mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Derde mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Paramaribo, 23 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Dierbare broeders en zusters, de maatregelen die wij vorige week maandag hadden genomen blijven onveranderd van kracht voor deze...

Maria gebedsketting: 2.000 weesgegroeten

Maria gebedsketting: 2.000 weesgegroeten

Programma 2000 Wees Gegroeten Datum woensdag 25 maart van 8:00 – 19:00 Algemene intenties: 1. Bekering, boetedoening, bestrijding en genezing van coronavirus2. Gods leiding en wijsheid in de situatie die...

Mededeling bisschop i.v.m. gebedswake 24 uur voor de Heer

Mededeling bisschop i.v.m. gebedswake 24 uur voor de Heer

Paramaribo, 18 maart 2020 Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo alle andere belangstellenden Dierbare zusters en broeders, Onze jaarlijkse gebedswake ‘24 uren voor de Heer’ die in de Veertigdagentijd...

Tweede mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Tweede mededeling bisschop vanwege het coronavirus

Paramaribo, 16 maart 2020 Aan: de Priesters, diakens en alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo Dierbare broeders en zusters, zoals aangekondigd in mijn schrijven van 14 maart jl., heb ik...

Mededeling bisschop vanwege coronavirus

Mededeling bisschop vanwege coronavirus

Paramaribo, 14 maart 2020 Dierbare gelovigen, Bewust van de angst en onzekerheid waarmee de verspreiding van het coronavirus ons omringt, heb ik overleg gepleegd met onze priesters en deskundigen uit...

Mededeling bisdom Paramaribo vanwege het coronavirus

Mededeling bisdom Paramaribo vanwege het coronavirus

Paramaribo, 04 maart 2020 Aan: alle Pastores & Diakens van het Bisdom Paramaribo Eerwaarde heren:Gelieve nota te nemen van navolgende mededeling en deze ook bekend te maken aan de gelovigen...

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020

Boodschap voor de Veertigdagentijd 2020 Het algemeen welzijn “U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven.” (Vg. Deut. 30,19) Dierbare broeders...

Redactioneel: weg met het volk!

De bisschop van Paramaribo deed een opmerkelijke uitspraak tijdens de protestdemonstratie op maandag 17 februari. Hij zei: “Ik ben komen protesteren, want dit is een dieptepunt. Voor de derde (...

Sluiting Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus

Sluiting Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus

Hierbij een bekendmaking van de Kathedrale BasiliekSt. Petrus en Paulus: Hierbij een bekendmaking van de Kathedrale BasiliekSt. Petrus en Paulus.: Gelet op de afsluiting van alle wegen rondom de Kathedrale...

Pastor en profeet: een recensie van het boek van pater Toon

Pastor en profeet: een recensie van het boek van pater Toon

Paul Tjon Kiem Sang - Zeer recentelijk verscheen het boek ‘Pater Toon, boslandpater: geroepen tot pastor en profeet’. Zoals de titel reeds aangeeft is het van de hand van pater...

Oproep: meubilair voor Paloeloeweg Saramacca

Aan de Paloeloeweg te Groningen (Saramacca) staat het landbouwperceel van de Mariastichting, waar de zusters van Paramaribo in het verleden hun eigen groenten en fruit hebben geteeld. Tegenwoordig worden de...

CCK: week van gebed voor de eenheid

CCK: week van gebed voor de eenheid

Van 19 t/m 24 januari 2020 worden er kerkdiensten gehouden met dezelfde onderwerpen. Het thema is: "Buitengewoon" (Handelingen 28, vers 2). De diensten starten telkens om 18.30 uur. Zondag 19...

Vergadering permanente raad AEC

Vergadering permanente raad AEC

De permanente raad van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) komt in vergadering bijeen op 15 en 16 januari a.s. in het seminarie St.-John Vianney in Trinidad. Dit laat de AEC in...

Nieuwjaarsboodschap 2020 Mgr. Karel Choennie

Nieuwjaarsboodschap 2020 Mgr. Karel Choennie

Zusters en broeders, In het afgelopen jaar 2019 stond vooral de speciale bisschoppensynode centraal met als thema Amazone: nieuwe wegen van kerkzijn en een integrale ecologie. Alle bisschoppen van de...

Kerstpreek 2019 Mgr. Karel Choennie: de liefde in het huwelijk en in het gezin

Kerstpreek 2019 Mgr. Karel Choennie: de liefde in het huwelijk en in het gezin

Dierbare zusters en broeders, Kerstfeest is onlosmakelijk verbonden met de liefde in het huwelijk en het gezin. In een warm en hecht gezin zullen de lichtjes van de kerstboom hun...

SCHEMA VIERINGEN KATHEDRALE BASILIEK

SCHEMA VIERINGEN KATHEDRALE BASILIEK

Schema betreffende de vieringen rondom Kerst van de Kathedrale Basiliek

Gezamenlijke verklaring van het CCK en de IRIS ivm het vonnis 8 dec. proces

Gezamenlijke verklaring van het CCK en de IRIS ivm het vonnis 8 dec. proces

Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) hebben kennis genomen van het vonnis van de Krijgsraad op 29 november jl. in de rechtszaak van de...

Boodschap Comité Christelijke Kerken ivm 44 jaar onafhankelijkheid Suriname

Boodschap Comité Christelijke Kerken ivm 44 jaar onafhankelijkheid Suriname

Boodschap van het Comité Christelijke Kerken bij de viering van 44 jaar onafhankelijkheid op 25 november 2019 in PDF formaat VERTROUWEN IN DE TOEKOMST “Zoek het recht en niets dan...

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

WERELDRECORD HOUDER HOOGSTE EENWIELFIETS RIJDER IN SURINAME

Sam Abrahams, drievoudig wereldrecordhouder éénwielfiets rijder (de hoogste met een afmeting van 35 meter hoog) zal samen met zijn vrouw Teresa en zoon Nash, zijn geboorteland bezoeken van 13 t/m...

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

Zalige Petrus Donders 5 km wandelloop

5 km wanderlloop, in verband met de 210e geboortedag van Zalige Petrus Donders. Zalig zijn zij die zich geven Zaterdag 26 oktober 2019Inschrijving slechts SRD 10,- voor volwassenen en SRD...

Groots “Basiliek Oktober Concert”

Groots “Basiliek Oktober Concert”

In onze Kathedrale Basiliekop 20 oktober a.s. aanvang 18.00u. Entree: een gulle vrijwillige bijdrage Optredens van de koren Hope & Togetherness en Troki o.l.v. Harold Telgt, Duncan Brunings op de...

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

IN – EN EXTERNE VACATURE LEERKRACHT NEDERLANDS EN ENGELS

De stg. RKBO is een organisatie die ernaar streeft om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden aan kinderen in geheel Suriname. Daarnaast biedt zij aan hen de mogelijkheid hun katholieke identiteit...

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Oktober - Buitengewone Missiemaand - Gedoopt en gezonden

Elk jaar in oktober wordt er bijzondere aandacht besteed aan de missie van de Kerk m.n. door de PMW. Dit jaar, 2019, heeft Paus Franciscus de maand oktober uitgeroepen tot...

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Jaarconcert Kathedrale Koor- en Dansschool

Cp zondag 11 augustus a.s. geeft de Kathedrale Koor- en Dansschool een jaarconcert.Thema: Act of Talent. Aanvang: 18.00 uurLocatie : Kathedrale BasiliekEntree : SRD 50 p.p Voor meer informatie omtrent...

In memoriam: Gerardus van Kempen

In memoriam: Gerardus van Kempen

Evangelizare pauperibus misit me pauperes evangelizantur (Lc. 4,18) Het Bisdom Paramaribo deelt dierbij mede het overlijden van de eerwaarde pater Gerardus van Kempen, geboren op 6 november 1935 te Lent,...

School Jong Talent Suriname

School Jong Talent Suriname

Wij zijn vier RKBO-scholen die samenwerken in een uniek extra talentprogramma. Kinderen ontvangen bij ons naast het gewone Surinaamse lescurriculum een uur extra dans, muziek of sport per dag op...

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

BISSCHOPPELIJKE JAARACTIE 2019

DE BIJBEL, HET LEVEND WOORD VAN GOD WOORD VAN DE BISSCHOP:Beste vrienden, Dit jaar stellen wij de Bijbel centraal in de bisschoppelijke jaaractie. Ik zou willen dat er in iedere...

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!

Eerste missiecongres AECVan 19 – 22 september 2019 zal in Trinidad het eerste missiecongres van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) worden gehouden. Gelovigen uit alle bisdommen in de Caribische regio die...

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Feest van het Heilig Sacrament (Sacramentsprocessie)

Thema: Gedoopt en Gezonden / Baptised and Sent In verband met het feest van het Heilige Sacrament is er een Eucharistieviering op Zondag 23 Juni 2019 om: 17.00 uur. Na...

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019: van een ‘like’ naar een ‘amen’

Lees hier de Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag 2019 in PDF formaat In zijn boodschap voor de 53e Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale...

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken 2019

Johannes 20:1-18Jezus leeft! Hij is op gestaan! Zusters en broeders, alle vier evangeliën vertellen, vanuit verschillende invalshoeken, het verhaal dat Jezus na kruisiging en graflegging ‘ten derden dage’ uit de...

« »