Saturday 4 February

Door Riny Capricho

Glossy PeerkeIn de kanselarij van het Bisdom Paramaribo ontving Mgr. Karel Choennie op donderdag 26 januari jl. uit handen van de heren Lout Donders en Paul Spapens, de glossy “PEERKE”. De heren Donders en Spapens geven aan dat met de uitgave van dit magazine een mijlpaal is bereikt in de waardering van Petrus Donders. Voorts staat de overhandiging van de glossy aan de bisschop ook symbool voor de goede betrekkingen tussen de katholieke kerk in Suriname en de Petrus Donders gedachtegoed in Tilburg, Nederland.

Mgr. Karel Choennie bedankt de heren voor het prachtwerk. Hij benadrukt dat wij Petrus Donders actueel moeten houden en dat Petrus Donders daarbij zichzelf actueel houdt: al 130 jaar lang. Wat de bisschop boeiend vindt aan Petrus Donders is dat hij zo gewoon is.
De glossy die een chique levensstijl vertegenwoordigt met glanzende opmaak en vele foto’s lijkt juist een contradictie te vormen op de gewone en eenvoudige levensstijl van Petrus Donders. De makers van het tijdschrift vinden juist dat hiermee de actualiteit van Petrus Donders tot uiting komt. Zij willen op een eigentijdse manier aandacht schenken aan Petrus Donders.

Barmhartigheid – hard werken voor zieken, armen, mensen die door anderen verstoten werden – daar ging Petrus Donders voor. En dit is ook nog steeds een thema van deze tijd. De samenstellers hebben daarom personen aan het woord gelaten die op de een of andere manier beïnvloed werden door Petrus Donders. Verhalen die antwoord geven op wie hij was, hoe het komt dat hij nog steeds een grote rol speelt voor mensen in Tilburg, Suriname en elders in de wereld en waarom er nog steeds mensen komen naar zijn plek in Tilburg.

Lout Donder en Paul Spapens maken deel uit van het bestuur van de Stichting Petrus Donders Tilburg, die het volledige heiligdom rond Petrus Donders beheert. Deze stichting heeft als doel om via bouw en exploitatie van een Peerke Donders (museum) Paviljoen in het bestaande Peerke Donders park in Tilburg–Noord de persoon van de Zalige Petrus Donders, diens leven en werken op een eigentijdse wijze onder de aandacht te brengen van het publiek, met name de jongere generaties.

Zij hebben het voornemen zich verder in te zetten voor verdieping van de relatie tussen Suriname en Nederland door verschillende projecten uit te voeren. In 2009 is de documentaire ’Peerke Donders, zijn leven, zijn brieven’ uitgekomen. Dit jaar is dus de glossy PEERKE uitgekomen die overigens een éénmalige uitgave is.

De glossy "PEERKE" is te koop bij de vitrine van de Kathedrale Basiliek en kost SRD 60,=