Saturday 4 February

Door Lucille Samson-Karg

Jezus Onze Geneesheer“Ik vond het een hele machtige dienst. Ik heb een ervaring gehad met de heilige Geest en ik ben genezen! Ik had pijn aan mijn elleboog en wanneer ik teveel stond ook aan mijn ondervoeten. Maar de Heer zegt: onze knikkende knieën gaat Hij weer sterk maken, dat geloof ik en de zuster heeft gezegd dat God alles nieuw gaat maken vandaag. En zo voel ik het ook. Ik ben ook geweest voor persoonlijk gebed en dat heeft me ook heel goed gedaan, ik voel me zo gelukkig. Nauwelijks werd er over mij gebeden en ik ontving de rust in de Heilige Geest” – Sylvana
“Ik vond de dienst leuk, het heeft me sterk gemaakt, alle verdriet dat ik had is gewoon weg en ik wil graag blijven komen naar de diensten want ik zie dat ik verander, ik wordt sterker, ik krijg veel blijdschap” een jongedame 14 jr.
“ Wat me heeft aangesproken: het praiseteam, de muzikanten, en alles eromheen, ik vond het gezellig”-Jeruza 15 jr.
“De dienst was goed en ik heb alle vertrouwen in de Heer. Ik stel al mijn hoop op Hem alleen en Hij gaat me door dit leven helpen. Ik ben nu weduwe, maar ik voel me gelukkig, en ik weet dat mijn man daarboven ook bij de Heer is. En het gaat gewoon goed met mij. Ik kan lachen, ik heb vreugde in me, soms een beetje verdriet, maar ik heb vreugde in mijn hart. Door de dienst heb ik de bevestiging gekregen dat mijn vertrouwen in de Heer goed is. Er gebeuren zoveel dingen om ons heen, maar ik moet me niet laten afleiden, wat ik ook hoor, ik blijf gewoon bij de Heer. Ik weet ‘t zeker, Hij is de juiste weg” – Lilian
“We zijn met een groep uit Moengo om onze bijdrage te leveren aan de dienst, want soms komen de mensen van de charismatische vernieuwing ook naar Moengo om ons te ondersteunen. Het is belangrijk om zo een dienst bij te wonen, want Jezus geneest je ziel, je lichaam en je geest. Hij kan je leven veranderen en nu is het de tijd om je over te geven aan de Heer want de dag van het laatste oordeel is niet meer ver. Laat iedereen zijn genezing komen halen en zich bekeren tot Jezus. Wij zijn gekomen omdat wij houden van Jezus, wij willen genezing, bevrijding, en wij willen ons hart herstellen”- Jason 15 jr.

Dit zijn enkele antwoorden uit de interviews die ik met verschillende personen heb gehad na de genezingsdienst van 27 januari j.l. in de St. Rosakerk.
De organisatie van de dienst was in handen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), in samenwerking met de Rosa parochie. Voor deze parochie was er ook een mijlpaal, want het was precies 1 jaar terug dat in de St. Rosakerk, op initiatief van pater Romanus Ebonyi, een aanvang werd gemaakt met de genezingsdiensten op iedere laatste vrijdag van de maand.

Het evangelie van Lucas 7: 11-17 werd toegelicht door gastspreekster Deborah de Rosia uit Trinidad. Dit evangelie gaat over een weduwe die op weg is om haar enige zoon te begraven. Jezus was zeer begaan met haar lot, want in die tijd betekende een weduwe niets bijzonders in de maatschappij. En nu daar haar enige zoon ook nog was overleden, zou zij eigenlijk helemaal verloren zijn. Jezus was zo begaan met haar lot, dat hij naar de lijkkkist ging, deze aanraakte en aan de jongeman opdracht gaf om op te staan. “En de dode zat overeind en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder”, zegt vers 15.
De spreekster benadrukte dat Jezus tot de dag van vandaag bewogen is met ons lot. Velen van ons zijn wel lijfelijk in leven maar zijn geestelijk of emotioneel dood. Jezus wil ons doen opstaan uit de dood. Niet alleen uit onze lichamelijke, maar vooral uit onze geestelijke en emotionele dood.
Jezus geeft een bevel en hij praat met autoriteit. Hij heeft macht over de levenden en de doden. Hij heeft macht over het graf en de dood. Er is geen enkele hindernis, geen enkele barriere waar Jezus geen macht over heeft. De problemen mogen nog zo groot zijn, Jezus kan het aan. Welke hindernis u ook mag hebben, Jezus heeft macht om het te verbreken. Jezus breekt elke keten.

Na deze inspirerende boodschap werd het kerkvolk uitgenodigd naar voren te komen voor persoonlijk gebed. Op diverse plaatsen in de kerk werden er bidteams gevormd en in lange rijen stond men geduldig te wachten op zijn/haar beurt. Tussendoor werden de gelovigen door de priester besprenkeld met wijwater. Omdat de kerk stampvol was en iedereen graag over zich wilde laten bidden, heeft dit gedeelte van de dienst wel enkele uren in beslag genomen. Bij deze bediening heeft het surinaamse team versterking gehad van de leden van het Caribisch Service Team.

Het Caribisch Service Team (CST) is de moeder van de verschillende Nationale Service Teams (=besturen) van de KCV in de diverse (ei) landen van het Caribisch gebied. Het CST vergadert 2x per jaar, steeds in een ander lidland. Dit keer viel de eer te beurt aan Suriname om gastland te zijn en de vertegenwoordigers uit Trinidad & Tobago, Bonaire, Curacao, Barbados, St. Thomas, Jamaica en Guyana welkom te heten in ons switi Sranang.
De spreekster van de dienst van 27 januari, zr. Deborah de Rosia, is de voorzitter van het CST. De KCV Suriname is dankbaar dat zij gebruik heeft mogen maken van de charismatische gaven van de gasten.
Alle eer en glorie aan onze Lieve Heer voor de machtige werken die Hij heeft verricht op deze avond.

 

Bron: Omhoog, Editie nr. 5