Saturday 4 February

Retraite 40 dagentijdEendaagse retraite 40-dagentijd 2017


Door Riny Capricho

Zaterdagmorgen om negen uur houd ik mijn retraitemapje in handen, een mapje met verrassingen zal later blijken. Op de kaft zie ik een afbeelding van Jezus die een kruis omarmt, Zijn betraande ogen opgeheven naar boven. Een zeer treffend plaatje (ontleend aan een schilderij van El Greco) op de titel van de eendaagse retraiteserie in de veertigdagentijd: “Jezus draagt Zijn kruis” aangeboden door Dienst voor Geloof Cultuur en Communicatie (DGCC). De retraite wordt steeds op de zaterdag in de vastentijd gehouden in de fraaie zaal ‘Twa Twa’ van Asewa Otono onder de bezielende leiding van Gerda Misidjang.

 

Na de administratieve verplichtingen mochten ik samen met de andere deelnemers plaatsnemen in de zaal. Onder de tonen van het lied ‘Stil, mijn ziel, wees stil” kregen we de gelegenheid even tot rust te komen en ons zo geestelijk voor te bereiden op de retraite.
Daarna deden wij samen het rozenkransgebed. We overwogen de vijf droevige geheimen: de doodstrijd van Jezus, de geseling, de doornenkroning, de kruisdraging en de kruisiging. Dit was intens, iedere deelnemer kreeg bij elke kraal een beurt om een tekst uit het evangelie voor te bidden. Zo hebben we dus de hele lijdensstrijd van Jezus tot aan Zijn dood overwogen.


Met behulp van de Japanse vouwkunst origami mochten we een kruis uit een vel wit papier vouwen. Op het kruis schreven we de lasten op die we dagelijks moeten dragen: problemen of zorgen die we niet kunnen veranderen, ziekte, dood van een geliefde. Op afgescheurde stukjes papier schreven we onze gedragingen of gewoonten op die we wel kunnen veranderen om een situatie te verbeteren of een situatie dragelijk te maken (bijv. ongeduldig zijn, snel boos worden).

Retraite 40 DagentijdVoor sommige mensen was het moeilijk om iets te schrijven over zichzelf, wat te begrijpen is. Zelfconfrontatie is niet zo prettig, want je moet dan een spiegel voor jezelf houden en de waarheid is soms hard. Om ons op weg te helpen toonde de inleider een fragment uit de film ‘The Passion of Christ’. Een film die ik altijd heb vermeden vanwege de heftige scenes. Nu was ik dus wel gedwongen te kijken en het liet me niet onberoerd. Het deel dat werd afgedraaid laat zien hoe Jezus de Via Dolorosa afliep zijn kruis dragend, terwijl hij bespot werd en zweepslagen over zich heen kreeg. Op een gegeven moment gaf een Romeinse soldaat de Jood Simon van Cyrene de opdracht om Jezus te helpen het kruis te dragen, toen die voor de zoveelste keer viel. Simon van Cyrene was in het begin heel onwillig, maar deed toch wat hem was opgedragen en kwam later zelfs voor Hem op toen die weer eens bespot werd.
Deze beelden waren voor mij heftig en confronteerden mij met mijn eigen kruis.
“Welke pijnen dragen wij? Wat heeft ons geraakt? De vernederingen? Het lijden?” vraagt de inleider. Ons antwoord mogen wij op ons papieren kruis schrijven.
In ons retraitemapje was er ook een detail van het schilderij ‘Kruisdraging’ van Hieronymus Bosch (1510) bijgevoegd. Daarop zijn gezichtsuitdrukkingen te zien van verschillende mensen die de kruisweg van Jezus meemaakten. Drie personen zijn duidelijk te onderscheiden: Jezus, die het kruis draagt, Simon van Cyrene, die het kruis helpt dragen en Veronica, die het doekje vasthoudt waarmee zij Jezus’ gezicht afveegde. De rest was onbekend, maar hun gezichtsuitdrukking zegt heel veel.
Voor de beeldmeditatie mochten wij naar buiten om op eigen tempo onze gedachten te laten gaan over het schilderij aan de hand van de tekst uit Lucas 9: 23-25. Ook moesten we overwegen wat de verschillende gelaatsuitdrukkingen voor ons betekenen en welke plaats Jezus bij ons heeft. Ter afsluiting van dit gedeelte hebben we ons papieren kruis met lasten en de papiertjes waarop onze ‘vervelende’ gedragingen staan in een koolpot verbrand. Symbolisch dragen we ons kruis en onze lasten op aan God.

Het volgende gedeelte begon weer met een origami-sessie. Dit keer vouwden we een kruis van karton, steviger papier dus. Hierop schreven wij onze namen en Bijbeltekstverwijzingen ter overweging. Dit kruis nemen wij mee naar huis om te koesteren. Het moet ons eraan herinneren dat kruisdragen leidt tot overwinning (vreugde). Net als Jezus’ verrijzenis nadat hij gekruisigd werd.

Het laatste onderdeel van de retraite was de uitstelling van het Heilig Sacrament. Heel plechtig werd het Allerheiligste naar binnengebracht en iedereen mocht op haar of zijn manier eerbied tonen aan het Heilig Sacrament. Belangrijk is wel dat je je openstelt en luistert naar de stem van God. De inleider houdt ons voor dat we de oude mens (roddelen, jaloezie, afgunst, liegen) van ons moeten afwerpen en ons bekleden met nieuw leven. We moeten ons nu kleden met geduld, verdraagzaamheid. Ze beveelt de volgende Bijbelteksten aan: Ef. 4:22 | Kol. 3: 8, 14-15 | Rom. 13:12. Een prachtige afsluiting van een inspirerende retraite. Ik nodig een ieder uit deze retraite mee te maken.
Er zijn nog twee zaterdagen in deze 40-dagentijd waarvoor u zich kan opgeven: 1 en 8 april 2017. Tel.: 476888/424245. Bijdrage: Srd. 25,=p.p.

Uit Omhoog: editie nr. 12