Saturday 4 February

Door Emkay

Het gezin en de bijbelAnekdote:
Vol trots toonde het zilveren bruidspaar de bijbel die in hun boekenkast stond. “Kijk, deze hebben we op onze trouwdag van de pastoor gekregen.” De bladzijden waren aan elkaar geplakt, het boek was nog nooit gelezen.
Herkent u dit verhaal? Heeft u wel een Bijbel, maar gebruikt u die zelden? Neemt u -ouders- de tijd om samen of met de kinderen het Woord te lezen?

De Bijbel, het Woord van God, is geen eenvoudig boek, je kunt het niet lezen als een roman. Maar het is wel het meest verkochte Boek van alle tijden.
Overal in de wereld vinden mensen in de Bijbel het antwoord op hun diepste vragen en problemen; het bevat boeken vol met inspirerende verhalen, profetieën, rechtstreekse boodschappen en nog veel meer.

Pedagogische waarde
In de Bijbel spreekt God tot ons. Hij maakt in menselijke taal bekend wat Hij vindt dat we moeten weten.
Hij wil dat we zien wie Hij is, wat Hij ons belooft, wat Hij van ons vraagt.
God wil ons duidelijk maken hoe Hij Zijn beloften waar maakt.
Maar Hij vraagt wel onze inspanning en liefde om Hem te willen horen en begrijpen.

De Tien Geboden zijn een goede leidraad om Gods spreken toe te passen in ons leven:
‘Ik ben de Heer uw God.
Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
Eert uw vader en uw moeder.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen onkuisheid doen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
Gij zult geen onkuisheid begeren.
Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.’

Christenen zijn (net als joden) mensen van het Boek. Daarin heeft God ons Zijn wetten gegeven en verklaard, en die wetten zijn universeel, d.w.z. zij gelden voor alle mensen. Mensen die hiermee geen rekening houden, zijn a.h.w. ‘gehandicapt’ , in die zin dat hun opvoeding bij hun ‘persoonsvorming’ op wezenlijke punten tekort schiet. Dit wordt ook steeds vaker erkend, bijvoorbeeld in de huidige roep om ‘herstel van waarden en normen in onze samenleving’.

Tips
De eerste en belangrijkste plaats voor de opvoeding is het gezin. Ieder kind is uniek, behoeft een eigen aanpak, maar de praktijk van het opvoeden is geen gemakkelijke taak. De Bijbel is daarom een goede houvast voor zowel ouders als kinderen in ontwikkeling. Binnen de liefdevolle, harmonische sfeer van het gezin kunnen zij zich ontwikkelen tot stabiele, evenwichtige, succesvolle volwassenen.

Hoe kunt u de Bijbel, heel concreet, gebruiken?

1. Lees als ouders samen in de Bijbel
Neem samen op een vast moment de tijd een stuk uit de Bijbel te lezen, ieder voor zich, of je kunt elkaar voorlezen. Begin bijvoorbeeld met de evangeliën, de handelingen van de apostelen of enkele brieven van Paulus of de andere apostelen. Iedere dag of iedere week een klein stukje is beter dan een
lang stuk ineens. Vraag je af wat God jullie met het stukje wil zeggen, op weg naar een gelukkig leven. Langzaam kom je tot het besef dat de Geest die de schrijvers heeft geïnspireerd, nu de lezer van het Woord van God evenzo inspireert.

2. Schaf een goede Kinderbijbel aan
Kies een kinderbijbel die is aangepast aan de leeftijd van je kinderen. Er zijn voor alle leeftijden goede bijbels. Ga na of de kinderbijbel de goede taal gebruikt die je kinderen begrijpen, maar wel dichtbij de boodschap van het feitelijke Bijbelverhaal blijft. Let op mooie en aansprekende illustraties, want dat is belangrijk voor kinderen.

3. Maak de Bijbel deel van het dagritueel
Bijvoorbeeld iedere avond na het eten een stukje lezen, of ’s avonds voor het slapen gaan. Combineer het lezen van de Bijbel met samen bidden als gezin. En houd het kort, een paar minuten is echt voldoende. Dan kun je het samen volhouden en blijft het ook interessant voor de kinderen.

4. Wees niet bang voor moeilijke vragen
En wat als de kinderen dan vragen stellen die ik ook niet weet? Dat is helemaal niet erg. De Bijbel is niet een boek dat je meteen helemaal kunt begrijpen. De vragen van de kinderen kunnen je aanmoedigen je zelf meer te verdiepen in het Woord van God, en daar is niks mis mee.

 

Uit Omhoog