Thursday 8 December

Beeltenis van Goddelijke Barmhartigheid

Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit noveengebed kunt u hier downloaden.

Het boekje voor de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid is ook beschikbaar in de talen:
Engels, Frans, Portugees en Spaans.

In het Jubeljaar 2000 riep de H. Paus Johannes Paulus II de tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus stierf op zaterdag 2 april 2005, op de vooravond van deze feestdag.

Het besluit om de tweede zondag van Pasen uit te roepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), van wie de H. Johannes Paulus II een vereerder was en die hij in 1993 zalig verklaarde.

Jezus Christus was verschenen aan zr Faustina. Hij heeft zich aan haar bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar heeft Hij o.a. gezegd dat de tweede Paaszondag voortaan gewijd moest worden aan de Goddelijke Barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen.

De missie die Jezus gaf aan zr Faustina kan worden omschreven in drie taken:

  1. de wereld herinneren aan het belang van ons geloof zoals beschreven in de Heilige Schrift, aangaande de genadevolle liefde van God voor de gehele mensheid;
  2. het bekendmaken van de genade Gods aan de hele wereld, door de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid, door de verering van de beeltenis van de ‘Goddelijke Barmhartigheid’ met de inscriptie “Jezus ik vertrouw op U,” door de instelling van de feestdag van de Goddelijke Barmhartigheid op de eerste zondag na het Paasfeest en door het gebed op het uur van de barmhartigheid (15:00 uur);
  3. het stichten van een beweging van de Goddelijke Barmhartigheid, die zich tot doel gesteld heeft Gods genade over de wereld te verkondigen, het streven naar de vervolmaking van de Geest tot een kinderlijk vertrouwen in God en het uitdragen van Zijn wil om naastenliefde.

Het uur van Barmhartigheid
“Om drie uur ... verdiep je even in mijn lijden, met name in Mijn grote eenzaamheid in het sterven. Het is het uur van de barmhartigheid. Roep de Almacht van de barmhartigheid af over de hele wereld, vooral over de arme zondaars. In dit uur staat de barmhartigheid voor elke ziel wijd open en kun je alles vragen voor jezelf en anderen. De barmhartigheid heeft over de gerechtigheid getriomfeerd. Daarom verlang ik van elke ziel, dat zij Mijn Barmhartigheid prijst. ... De personen, die vol vertrouwen deze afbeelding vereren, de huizen, ja zelf de steden waar zij vereerd zal worden, zal ik sparen en beschermen.”

Feest van de Goddelijke Barmhartigheid
“Dit feest komt voort uit Mijn innig medelijden en vindt zijn oorsprong in de diepste diepten van mijn Barmhartigheid. Op deze dag staan de sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open. De ziel die te biecht zal gaan en de heilige Eucharistie op die dag ontvangt, zal volledige vergeving van zonden ontvangen.” Jezus noemt beide sacramenten – Eucharistie en Biecht – de bronnen van de Goddelijke Barmhartigheid.

Rozenkrans van de Goddelijk Barmhartigheid
“O, welke grote genade zal ik aan de zielen geven die dit gebed bidden. Laten zij terugkeren naar de bron van Mijn barmhartigheid nu er nog tijd is. Laten zij nog profiteren van het Bloed en Water dat voor hen vergoten is. Ik wil de lijdende mensheid niet straffen, maar ik verlang ernaar hen te genezen, hen te drukken in mijn Barmhartig Hart.”

Noveengebed
Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit noveengebed kunt u hier downloaden.

Het boekje voor de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid is ook beschikbaar in de talen:
Engels, Frans, Portugees en Spaans.