Saturday 4 February

Boodschap van de Bisschop op het feest van PaghwaBoodschap van de Bisschop van Paramaribo
mgr Karel Choennie op het feest van Paghwa

Download hier de boodschap van de Bisschop op het feest van Paghwa

Zusters en broeders,

Het feest van Paghwa (de redding van Prahlad van de vuurdood) luidt het begin van de lente in, een nieuw jaar dat aanbreekt voor mens en natuur. Als zodanig symboliseert het paghwafeest de universele gedachte dat het goede het kwade overwint en dat het licht altijd de duisternis verdrijft. De voorwaarden om dit werkelijkheid laten worden, zijn: een inzet van ons allen voor een rechtvaardig bestaan van ieder mens ongeacht ras of kleur afkomst en positie; het wegdoen uit ons midden van alles wat riekt naar nepotisme, vriendjespolitiek, corruptie en zelfverrijking; het tegengaan van de opkomende en om-zich-heen-grijpende criminaliteit, en de slachtoffers daarvan bijstaan. Wij kunnen hiervoor het voorbeeld volgen van de natuur, die de kracht bezit om zichzelf steeds te vernieuwen, als de mens dat niet in de weg staat. Daarom: als wij de natuur beschouwen als ons gemeenschappelijk huis, dan rijst de noodzaak om het aanwezige kwaad te verbranden en dienen wij ons erop toe te leggen dat wij een leefbaar milieu achterlaten voor de volgende generaties.

Hiertoe is het belangrijk dat wij bij onszelf nagaan hoe onze verhouding is ten opzichte van onze medemensen. Hoe zien wij hen? Zien we hen als minderwaardig of beschouwen wij ieder mens inderdaad als Gods schepping? Als we dat laatste doen en heel eerlijk zijn ten opzichte van onszelf, zullen we tot de conclusie komen dat er nog veel werk te doen is om te komen tot het ideale beeld wat God zich van ons heeft voorgesteld.

Laten ons gezamenlijk en in eenheid verbonden met elkaar dit feest gedenken. Een feest dat zo gekenmerkt wordt door de veelkleurige bestuiving en besproeiing waarmee het gepaard gaat. En laat ons bij het vieren van dit feest vooral in gedachten houden dat wij door de wijze van samen leven met elkaar en met de natuur, wij voor onze jeugd een toekomst scheppen die hoopvol is.

Met deze gedachte wens ik de totale samenleving een Shubh holi toe.

Paramaribo, 13 maart 2017,
+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo