Monday 29 May

De maatschappelijke veranderingen gaan snel op elk gebied. Er is sprake van een mentale revolutie die doordringt tot de kleinste uithoeken van de samenleving, ook op het religieus vlak binnen onze kerk. De oude religieuze instellingen en sociale bewegingen verdwijnen of transformeren en tegelijk verschijnen er nieuwe instituten.

Al lange tijd blijkt er vanuit de bestaande religieuze organisaties behoeft te zijn aan een samengaan met een nieuw in te stellen seculier instituut, waarbij er samenwerking is tussen de congregaties en leken op velerlei gebied en die elkaar inspireren en ondersteunen bij het beleven van de evangelische waarden.
Zo heeft ook de Congregatie van de Dochters van Maria Onbevlekte Ontvangen het - Geassocieerdschap - in haar leefgemeenschap geïntroduceerd als een nieuwe vorm van religieus leven.
Het gaat bij dit Instituut om een persoonlijke instelling die vraagt om een diep respect en bescherming tegen elke aantasting van de menselijke waardigheid, een vernieuwde beleving van het Evangelie, nieuw verstaan van Kerk en religie. Er wordt hier een nieuwe geestelijke cultuur ontwikkeld van spreken, handelen en uitdragen binnen de context van onze huidige maatschappelijke ontwikkeling.

Het Instituut heeft drie aspecten:

  1. Er wordt gezocht naar een nieuwe spiritualiteit geïnspireerd door en gelieerd aan die van de Congregatie. Het betreft mensen die in het seculiere leven staan. De inzet van geassocieerde leden is gebaseerd op een veelal reeds aanwezige betrokkenheid bij de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Er is sprake van een gezamenlijke beleving van idealen op geestelijk en maatschappelijk niveau, door de geassocieerde leden.
  2. Het instituut van geassocieerde leden is een diocesane organisatie van het Bisdom en dus een apostolisch instituut van vrouwen en mannen, gehuwd of ongehuwd, ongeacht leeftijd.
  3. Het motto, ideaal, van het Instituut is “Beminnen en Dienen”. De inzet van de leden moet vooral gericht zijn op het gemeenschappelijke doel: midden onder de mensen zich in bijzondere mate toeleggen op de beleving van waarden en normen vanuit het Evangelie. Voornamelijk leven in dienstbaarheid vooral aan de mensen aan de rand van de maatschappij.


Indien men meer wil weten over het Instituut van Geassocieerde leden, kan men bellen naar de volgende personen:

  • Mw. F. Panday telefoonnr.: 476301
  • Zuster Judit Mawo telefoonnr.: 472993