Monday 29 May

Het ontstaan:
Chiara Lubich (1920-2008) Oprichtster van de Focolare BewegingTijdens de Tweede Wereldoorlog in het jaar 1943, toen Chiara Lubich, de stichteres van de beweging, met haar vriendinnen, jonge meisjes, voor God kozen. Hun ideaal was de “Eenheid” n.l. “Vader, dat allen één mogen zijn” Johannes 17,11-21. Door deze keuze van de Focolare beweging, is er een radicale verandering van leven ontstaan bij de personen aangesloten bij deze beweging. De beweging is over meer dan 250 landen over de hele wereld verspreid.

Focolare is een Italiaans woord en betekent “haardvuur”. Officieel is de naam van deze beweging “l’Opera di Maria”: Het werk van Maria aan Maria toegewijd.
Deze beweging is een Oecumenische beweging. Vele Christenen, Moslims,Hindoes, Boedisten en aanhangers van andere denominaties zijn bekend met de beweging en leven volgens het Focolare ideaal.
Dat wat de volken van de verschillende religies en bewegingen bindt zijn de vier (4) peilers van de beweging welke in alle denominaties te vinden zijn.

De 4 fundamentele peilers waarvan de beweging uitgaat zijn uit de Bijbel genomen:

  1. Als eerste beminnen (niet wachten totdat de ander naar je toekomt)
  2. Iedereen liefhebben (ook degenen die je pijn gedaan hebben)
  3. Liefhebben als jezelf (als je niet van jezelf houdt, kan je nooit van anderen)
  4. Jezus in je midden houden (in de ander Jezus zien en zo eenheid met elkaar maken)

De beweging is in 1962 officieel door paus Johannes XXIII goedgekeurd als beweging binnen de kerk.
De Focolare beweging was reeds in 1971 bekend in Suriname. Officieel is de beweging in Suriname door de Focolare in Rome erkend op 25 augustus 1987. Daarom is een aantal Focolarines uit Rome naar Suriname gekomen. De leiding in Suriname was in handen van Zr. Lucia en Zr. Wilhelmina. Nu zit de leiding in handen van leken die lid zijn van de Surinaamse Focolare beweging.

Hoe beleven wij hier in Suriname het ideaal van de “Eenheid’ en de 4 peilers:
-Elke maand wordt er door het Bestuur in Rome een Bijbeltekst uitgewerkt, en naar alle landen van de beweging, in hun eigen taal verstuurd: Woord van Leven.
Het is dan de bedoeling dat de leden en sympathisanten van de beweging dit woord uit de bijbel moeten beleven in hun dagelijks leven.
De 4 peilers zijn daarbij dan de leidraad.
Verder is er een Eenheidsgebed welk over de hele wereld op een bepaald uur wordt gebeden door elke persoon aangesloten bij de beweging, om zo een eenheid met elkaar te maken.

-Maandelijks op de 3e zaterdag van de maand, komen de Focolare leden bij elkaar aan de Henck Arronstraat 70, bij de Zusters van Paramaribo. Het Woord van Leven van de maand wordt besproken en een ieder kan haar/zijn ervaring doorgeven. Zo leren wij van elkaar en maken eenheid met elkaar.
We komen om 17.00 uur (5) bij elkaar.
Een ieder is van harte welkom.

Voor meer informatie over de Focolare Beweging, kunt u bellen naar de telefoonnummers:

  • 472993 (zuster Cecilia)
  • 470595 (mevrouw Prema Gajadharsing)