Saturday 4 February

Archief Bisdom Paramaribo opgenomen in registers MOWLACMOWLAC is een toonaangevend programma van de UNESCO, met als doel het bewaren en toegankelijk maken van waardevolle archiefstukken en museum collecties wereldwijd. Het is één van de initiatieven van de UNESCO voor het beschermen en het bewustwordingsproces van het wereld cultureel erfgoed.

Het Archief van het R.K. Bisdom Paramaribo heeft met de archieven van Pater Donders een plek op de UNESCO lijst veroverd. Met deze erkenning zijn wij geplaatst op de regionale lijst van MOWLAC (Memory of the World voor Latijns Amerikaanse en Caraïbische regio). Het is voor het archief van het Bisdom een eer om deze waardering en erkenning in ontvangst te nemen. Met deze mijlpaal zetten wij Suriname weer positief op de wereldkaart en geven bekendheid aan het liefdeswerk van Pater Donders, die hij in Suriname heeft verricht.

Op woensdag 30 november 2016 wordt dit certificaat overhandigd aan de Bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie.

Pater Petrus Donders was een rooms-katholieke priester van 1809-1887, die een zeer belangrijk persoon voor de rooms-katholieken en melaatsen in Suriname was. Van 1867 tot 1887 woonde en werkte hij op het melaatsenestablissement Batavia aan de Coppename rivier. Petrus Donders heeft 27 jaar gewoond in Batavia en werkte temidden van de melaatsen.

Het is heel bijzonder dat Petrus Donders na al die jaren van werken onder de melaatsen, niet melaats geworden is. Lepra is in feite besmettelijk vooral het contact met open wonden en bloed.
Wat was de motor die Petrus Donders de kracht en liefde gaf om te blijven wonen en werken op Batavia gedurende 27 jaar? Het was zijn diepe geloof in de liefde van Jezus.

Op vrijdag 14 januari, 1887, rond 03:00, stierf Petrus Donders en tot het laatste moment bleef hij in stilte bidden; hij stierf aan een acute nierontsteking. Hij werd op 15 januari 1887 begraven op Batavia en in 1900 herbegraven achter de kathedraal.
Op 17 januari 1921 werd hij nogmaals herbegraven; nu in een graf in de linkerzijvleugel van de kathedraal. Op 23 mei 1982 werd Donders zalig verklaard, nadat Paus Johannes Paulus II in 1979 reeds had bevestigd, dat in 1929 een kind op voorspraak van Donders was genezen van botkanker.