Monday 23 April

Door: Claudia Tjon Kiem Sang

Oktobermaand Missiemaand

De maand oktober wordt in onze Kerk aangeduid als “Maand van Universele Missie”, kort gezegd : Missiemaand. Dit is voortgekomen uit de activiteiten van de Pauselijke Missiewerken, 4 sociëteiten die in 19e eeuw zijn ontstaan door de werking van de Heilige Geest in de harten van hun 4 stichters : twee jonge vrouwen, een priester en een bisschop. Tegen de achtergrond van de grote opwekking destijds in de Kerk van Europa en de zending van missionarissen naar de gekoloniseerde gebieden, voelden zij zich –onafhankelijk van elkaar- geroepen om zich in te zetten voor ondersteuning van de missie door middel van gebed en donaties. Hun spontane initiatieven brachten een beweging tot stand in de Kerk die uiteindelijk door de Paus erkend en geïnstitutionaliseerd werd.

Het doel van de sociëteiten is het bevorderen van het missionaire bewustzijn onder het volk Gods. De Kerk heeft haar oorsprong in de missie van Jezus Christus en de Heilige Geest. Zij heeft als opdracht om te verkondigen dat in Jezus door Gods genade en barmhartigheid aan alle mensen verlossing is geschonken. Steeds groter wordt het bewustzijn dat de missie een taak is voor alle christenen, alle bisdommen en parochies, kerkelijke instituten en associaties. Dit wordt “missionaire samenwerking” genoemd. Oktober is de maand waarin de missie extra wordt belicht en activiteiten worden ondernomen om de missie te promoten. De één voor de laatste zondag in oktober –dit jaar op 23 oktober- is sinds 14 april 1926 ingesteld als Wereld Missiedag, een dag om de katholieke en universele solidariteit te vieren en uit te dragen.
Hoe is het gesteld met de missie in ons Bisdom Paramaribo ? Wat zijn onze katholieke roots, en hoe missionair ingesteld zijn wij als Surinaamse katholieken anno 2016 ?
De komende zondagen in oktober zullen we proberen een verkenning te doen naar de bewegingen van Gods Geest in de Kerk in Suriname.

Bron: Omhoog, Editie nr. 36