Tuesday 22 May

Oecumenische dienst RK en Lutherse KerkGezamenlijke viering
Op 31 oktober a.s. zal in Lund (Zweden) een gezamenlijke dienst gehouden worden van de Rooms-katholieke Kerk en de Lutherse Kerk. In deze bijzondere oecumenische dienst, ter herdenking van de Reformatie, zal paus Franciscus voorgaan, tezamen met de voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie, bisschop Munib Younan.

Er zal worden stilgestaan bij de concrete oecumenische ontwikkelingen in de relaties tussen katholieken en lutheranen, in aanloop naar de herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017. Ds. Marjory Slagtand van de Evangelisch Lutherse Kerk Suriname zal bij deze viering aanwezig zijn namens de Lutheranen in Suriname. Lokaal zal er ook worden stilgestaan bij dit historisch moment middels een oecumenische viering op 31 oktober om 19:00 uur in de Luthersekerk aan de Saramacca straat.