Monday 23 April

Het ME Jongerenweekend, wat is dat eigenlijk?
Voor elke soort relatie is communicatie nodig. Goede communicatie kun je leren. Je kunt dan groeien in elke soort relatie door eraan te werken. Je relatiebekwaamheid neemt toe. Gun jezelf dit weekend en de ervaring. Door de techniek staan we in com¬municatie met de hele wereld. Maar we zijn arm gebleven in onze menselijke contacten en in onze onderlinge relaties, Het is goed om een weekend lang bewust stil te staan bij thema’s waar we door onze dagelijkse activiteiten zo gemakkelijk aan voorbij rennen, maar die bepalend zijn voor ons levensgeluk. Thema’s als: Welkom, Gevoelens, Wie ben ik, Hoe sta ik in de wereld van vandaag, Hoe sta ik in de wereld met God, Welk teken ben ik voor anderen…. Ons afvragen: “Waarom doen we wat we doen?”

Wie en Hoe?
Het weekend wordt gegeven door een Presentatieteam, dat bestaat uit een alleengaande, een jongere, een echtpaar en een priester. Deze mensen hebben allemaal ooit een Marriage Encounter weekend gevolgd en zij werden toen geraakt en geïnspireerd.
In een aantal presentaties willen de leden van het team ervaringen uit hun leven met de deelnemers delen. Door deze levensverhalen te beluisteren worden de deelnemers gestimuleerd om ook hun eigen verhaal te bekijken. Na de presentatie krijg je tijd om de inhoud aan de hand van op te geven vragen op je persoonlijke wijze te verwerken. Daarna kun je met anderen in kleine groepen (4-6 deelnemers per groep) delen.

Voor wie bestemd?
Het weekend is bestemd voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar tot 28 jaar. De leden van het team delen vanuit hun persoonlijke Katholiek-Christelijke levensvisie, maar het weekend staat open voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging. Marriage Encounter is een wereldwijde organisatie en in circa 90 landen worden ME-weekends georganiseerd. In Suriname gebeurt dat sedert 1988.

Wanneer en waar?
Het Jongeren weekend wordt eenmaal per jaar gehouden, Dit jaar is het in het weekend 21 - 23 oktober.
Locatie: Asewa O’Tono aan de Prinsessestraat no. 46.

Aanmelden voor dit Weekend
Aanmelden voor dit weekend kan plaatsvinden bij de Nationale Raad van M.E. Suriname, waarvoor je bijgaand inschrijffor¬mulier kunt gebruiken.
Het weekend begint op vrijdagmiddag om 17.45 uur en eindigt op zon¬dagmiddag om ongeveer 17.45 uur. Gedurende zo’n weekend verblijf je op de locatie waar het weekend wordt gegeven. Je krijgt een kamer toegewezen op basis van meerdere personen per kamer en alle maaltijden worden geheel verzorgd.

Wat kost het weekend.
Het weekend kost:
• SRD. 100,= voor schoolgaande/studerende jongeren;
• SRD. 150,= voor werkende jongeren.

Je kunt dit bedrag vooraf storten op de bankrekening van Stichting Marriage Encounter Suriname bij DSB-bank, rekening # 11 70 694, of contant betalen bij de inschrijving. Nadat je betaald hebt krijg je nadere informatie.

Leden van de Nationale Raad:

Remi & Bianca Mohamatsaid     tel # 434033

Pater Esteban Kross               tel # 472521

Glenn & Miliza Chin A Foeng     tel # 492377


Let Op!

Er kunnen maximaal 20 personen meedoen aan dit weekend. Schrijf je dus snel in!

Het nut van het weekend:
Lees enkele reacties van deelnemers:

- Ik vond het fijn mezelf te herkennen in de verhalen van een ander….

- Ik was verbaasd erover dat ik mezelf zo weinig kende….

- Een stuk van mijn eenzaamheid werd weggenomen, omdat ik open van mezelf kon delen in de groep….

- De openheid en het vertrouwen die er waren, spraken mij aan. Er werd echt naar elkaar geluisterd en ik mocht van betekenis zijn.…

- Ik kan nu anders kijken naar een relatie in mijn leven die niet lekker liep….

- Voor het weekend wachtte ik altijd af, nu durf ik ook de eerste stap te zetten….

- Ik ben bewustere keuzes gaan maken, waardoor ik me minder geleefd voel, vrijer, blijer,….