Tuesday 25 April
 
 

Wereld aardedag - boodschap van de bisschop van Paramaribo

Wereld aardedag - boodschap van de bisschop van Paramaribo

EERBIED VOOR GODS SCHEPPING EN DE MENSELIJKE GEZONDHEIDHet gevaar van kwikvergiftiging in ons land Download hier de werelddag boodschap in PDF formaat. Dierbare zusters en broeders, Vandaag vieren wij Wereldaardedag...

Sta op! Verrijs! - Paasboodschap van de bisschop van Paramaribo

Sta op! Verrijs! - Paasboodschap van de bisschop van Paramaribo

Download hier de paasbooschap in PDF formaat Pasen is een belangrijk feest voor christenen. We leven er veertig dagen naartoe en er gaat een intense Goede Week aan vooraf. En...

Paaswens van de bisschop van Paramaribo

Paaswens van de bisschop van Paramaribo

Hieronder de paaswens van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo. Het is het gebed voor de aarde van Paus Franciscus, uit Laudato Si. Aan een ieder een zalig Pasen toegewenst.

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid

Feest en noveen van de Goddelijke Barmhartigheid

Voorafgaand aan de viering van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt een speciale noveen gebeden, die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag vóór het feest van...

De Goede Week begint

De Goede Week begint

Grandioze intredeJezus organiseert zijn eigen parade in de stad die erop uit is om Hem te doden. Het lijkt verwarrend: niet alleen vrijwillig gaan naar de plek waar jouw onschuld...

Schema Vieringen Goede Week Kathedrale Basiliek

Schema Vieringen Goede Week Kathedrale Basiliek

 Download hier de pdf voor de diensten in de overige parochies gedurende de goede week. Schema Vieringen Goede Week Kathedrale BasiliekSCHEDULE OF SERVICES Datum Tijd Viering Zaterdag 08 aprilSaturday, April...

Passieconcert

Passieconcert

Download hier de pdf van het Passieconcert "Een meditatieve kruisweg met zang en muziek" Datum: zondag 9 april a.s. aanvang 18:00u in de Kathedrale Basiliek. Deelnemers zullen zijn: ** het...

Jezus draagt Zijn kruis

Jezus draagt Zijn kruis

Eendaagse retraite 40-dagentijd 2017 Door Riny Capricho Zaterdagmorgen om negen uur houd ik mijn retraitemapje in handen, een mapje met verrassingen zal later blijken. Op de kaft zie ik een...

Popie Jopie

Popie Jopie

Door: P. Tjon Kiem Sang Met deze bijnaam plaagde ik Joop altijd wanneer ik hem ontmoette. De naam was eigenlijk door het Nederlandse volk gegeven aan paus Johannes Paulus II,...

Rouw advertentie Eerwaarde Pater Joop Vernooij

Rouw advertentie Eerwaarde Pater Joop Vernooij

Download hier de rouwadvertentie Namens de totale rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Suriname, delen wij mede dat op zondag 19 maart jl. te Nijmegen is heengegaan de Eerwaarde Pater Joop Vernooij, C.Ss.R....

24 uren voor de Heer

24 uren voor de Heer

Download hier de folder in pdf “De ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken.” 1 Petrus 3,12 24 uren voor de Heer...

Boodschap van de Bisschop op het feest van Paghwa

Boodschap van de Bisschop op het feest van Paghwa

Boodschap van de Bisschop van Paramaribomgr Karel Choennie op het feest van Paghwa Download hier de boodschap van de Bisschop op het feest van Paghwa Zusters en broeders, Het feest...

KERKENTOUR - Denise Jannah

KERKENTOUR - Denise Jannah

Denise Jannah brengt een eerbetoon aan de Queen of Gospel Mahalia Jackson (26-10-1911 - 27-01-1972) Na het succes van in Nederland is Suriname nu aan de beurt. Van 17 maart...

Mgr. Karel Choennie, geinterviewd door Nita Ramcharen

Mgr. Karel Choennie, geinterviewd door Nita Ramcharen

Interview afgenomen van mgr Karel Choennie, Bisschop van Paramaribo, door Nita Ramcharen, en gepubliceerd op de website van StarNieuws op zondag 5 maart jl. Download hier het interview afgenomen van...

‘De vrouw als brenger van harmonie’

‘De vrouw als brenger van harmonie’

Boodschap bij gelegenheid van de Internationale dag van de Vrouw op 8 maart 2017 Download hier de boodschap van de bisschop voor de Internationale dag van de Vrouw Broeders en...

Preek bij de gebedsdienst van 8 februari 2017

Preek bij de gebedsdienst van 8 februari 2017

Door de eerw. heer Esteban Kross in de Kathedrale Basiliek Download hier de preek bij de gebedsdienst van 8 februari 2017 “Jullie zijn het zout der aarde; jullie zijn het...

Panelleden ABC ondersteunen initiatief bisschop

Panelleden ABC ondersteunen initiatief bisschop

Het initiatief van bisschop Karel Choennie van de Rooms-katholieke kerk om gesprekken te voeren over het natraject van het 8 decemberstrafproces, heeft ondersteuning gevonden bij de panelleden Hugo Essed, Danny...

Acht redenen om het licht uit te doen tijdens de veertigdagentijd

Acht redenen om het licht uit te doen tijdens de veertigdagentijd

De veertigdagentijd is de tijd om temidden van ons drukke bestaan, ons bewust te zijn van alles in ons leven, zaken in perspectief te plaatsen en ons spiritueel leven te...

Mgr. Karel Choennie en president Bouterse geven verklaring uit

Mgr. Karel Choennie en president Bouterse geven verklaring uit

President Desi Bouterse heeft vandaag, op Aswoensdag, een onderhoud gehad met bisschop Karel Choennie van de Rooms-katholieke kerk. Dit gesprek is op het presidentieel paleis gevoerd. Bouterse en Choennie hebben...

Activiteiten in de Veertigdagentijd

Activiteiten in de Veertigdagentijd

Eendaagse Retraite gedurende de Vastentijd Download hier de pdf voor de Eendaagse Retraite gedurende de Vastentijd Thema: "Jezus Draagt zijn kruis” Retraite Dagen: Zaterdag 4, 11, 18 & 25 maart;...

Vastenbrief bisschop van Paramaribo - Het is nu de gunstige tijd!

Vastenbrief bisschop van Paramaribo - Het is nu de gunstige tijd!

Download hier de Boodschap van de Veertigdagentijd in PDF Boodschap voor de Veertigdagentijd van de Bisschop van Paramaribo De Veertigdagentijd is een gunstige tijd om ons voor te bereiden op...

“Walk with me”

“Walk with me”

Het Kathedrale Jongerenkoor in concert! Datum: zondag 5 maart 2017, in de Kathedrale BasiliekAanvang: 19.00 uurEntrée: SRD 50 voor volwassenenSRD 25 voor jongeren tot 18 jaar Verkooppunten: de Vitrine in...

Eendaagse Retraite gedurende de Vastentijd.

Eendaagse Retraite gedurende de  Vastentijd.

Thema: "Jezus Draagt zijn kruis” Retraite Dagen: Zaterdag 4, 11, 18 & 25 maart; 1 & 8 april 2017 (25 maart is speciaal voor jongeren) Tijd: 9:00u - 15:00u; Plaats:...

PASTORALE LEERGANGEN 2017

PASTORALE LEERGANGEN 2017

Download hier de pdf voor de Pastorale leergangen De Pastorale Leergangen voor 2017 worden u aangeboden door de Dienst voor Geloof Communicatie en Cultuur. De leergangen zijn cursusmodules over ons...

Het Woord is een geschenk – de ander is een geschenk

Het Woord is een geschenk – de ander is een geschenk

Boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd neemt de paus de parabel van arme Lazarus en de rijk man als uitgangspunt om ons te...

Een begrafenis en een wijding

Een begrafenis en een wijding

Vorige week ontvingen wij het bericht, dat de bisschop van Belize City & Belmopan, mgr Osmond Peter Martin, op donderdag 16 februari op 86-jarige leeftijd is overleden. Bisschop Martin overleed...

Het gelovig gebed redt de zieke

Het gelovig gebed redt de zieke

Door: P. Tjon Kiem Sang “Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven...

Viering 100 jaar RK-begraafplaats

Viering 100 jaar RK-begraafplaats

Door: P. Tjon Kiem Sang Op zaterdag 11 februari jl. werd met een heel bijzondere viering de 100ste verjaardag van onze RK-begraafplaats herdacht. De viering, die werd gehouden in het...

100 jaren eeuwige rust

100 jaren eeuwige rust

Door: Tim Tjon Kiem Sang Op zaterdag 11 februari 2017 bestaat de RK-Begraafplaats aan de Prinsessestraat 100 jaar. Een goed moment om even stil te staan bij haar geschiedenis. De...

Jezus, onze geneesheer

Jezus, onze geneesheer

Door Lucille Samson-Karg “Ik vond het een hele machtige dienst. Ik heb een ervaring gehad met de heilige Geest en ik ben genezen! Ik had pijn aan mijn elleboog en...

Peerke Donders had geen lepra

Peerke Donders had geen lepra

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat de Brabantse priester Peerke Donders (1809 – 1887) geen lepra had. Dat is vrijdag in Paramaribo bekend gemaakt tijdens een wetenschappelijk congres op de...

Monseigneur Karel Choennie ontvangt glossy “PEERKE”

Monseigneur Karel Choennie ontvangt glossy “PEERKE”

Door Riny Capricho In de kanselarij van het Bisdom Paramaribo ontving Mgr. Karel Choennie op donderdag 26 januari jl. uit handen van de heren Lout Donders en Paul Spapens, de...

De relatie is hersteld: afsluiting week van gebed voor de eenheid

De relatie is hersteld: afsluiting week van gebed voor de eenheid

De Week van gebed voor eenheid is vrijdag 20 januari jl. afgesloten met een viering in de Kathedrale Basiliek. De liturgen waren pater E. Kross en ds. M. Slagtand en...

Oproep tot gebed

Oproep tot gebed

"Het oog van de Heer is gericht op de rechtvaardige,het oor van de Heer naar hun hulpgeroep." (Psalm 34,16) Onze bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie, roept u allen op...

Spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens

Spiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens

Door: ptr Kumar Irudayasamy Handelingen 19,1-2“Terwijl Apollos in Korinte vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: ‘Hebt u de Heilige...

Een luisterend hart

Een luisterend hart

‘Een luisterend hart’ hebben was de boodschap van Mgr. Karel Choennie aan de nieuwe studenten die de Kaderopleiding van het bisdom zullen volgen. Op donderdag 5 januari jl. werd in...

Tilburgse zalige Peerke Donders heeft eigen glossy

Tilburgse zalige Peerke Donders heeft eigen glossy

De Tilburgse zalige Petrus Donders heeft op zijn 130e sterfdag zijn eigen glossy gekregen. De PEERKE werd op 14 januari gepresenteerd aan bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en...

Toespraak mgr. Karel Choennie op de Nieuwjaarsreceptie van het bisdom. 

Toespraak mgr. Karel Choennie op de Nieuwjaarsreceptie van het bisdom. 

Speerpunten voor het beleid in 2017Bemin God en je naaste Inleiding Bij mijn bisschopswijding heb ik als wapenspreuk gekozen: ‘Bemin God en je naaste.’ Deze opdracht, die wij van de...

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 15 – 20 januari 2017

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 15 – 20 januari 2017

Download hier het programma van de week van gebed voor de eenheid in pdf WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID15 – 20 januari 2017 PROGRAMMA Kerkdiensten met dezelfde onderwerpenTelkens om...

Nieuwjaarspreek van de bissschop van Paramaribo

Nieuwjaarspreek van de bissschop van Paramaribo

Download hier de nieuwjaarspreek in PDF formaat. Dierbare broeders en zusters, Bij de jaarwisseling wil ik met u praten over hoe wij tegenwoordig de TIJD beleven. Ik zal met u...

Vredeswens 2017 van paus Franciscus

Vredeswens 2017 van paus Franciscus

Download de vredeswens van paus Franciscus in PDF formaat. Geweldloosheid: de stijl van politiek voor vredeBoodschap van paus Franciscus voor de viering van de vijftigste Werelddag van Vrede In zijn...

Kerstboodschap van de bisschop van Paramaribo

Kerstboodschap van de bisschop van Paramaribo

Download hier de kersttoespraak in PDF formaat. Beminde gelovigen, Kerst is een tijd van vreugde waarin wij de geboorte van Jezus Christus vieren, de geboorte van nieuw leven en licht,...

Het Onze Vader

Het Onze Vader

Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft is een soort synthese van het evangelie, een verbinding van verschillende elementen tot een hogere eenheid. Dit Onze Vader bestaat uit twee delen...

Auroramissen – dageraadsmissen

Auroramissen – dageraadsmissen

Door: Ptr M. Noordermeer Vanaf vrijdag 16 tot zaterdag 24 december worden er in onze basiliek de zgn. ‘Auroramissen’ gevierd, ’s morgens om 06:00 uur. Op de ABC-eilanden – Aruba,...

Geen slachtoffers maar helden

Geen slachtoffers maar helden

Door: P. Tjon Kiem Sang Op donderdag 8 december vond in de St.-Alfonsuskerk de jaarlijkse herdenkingdienst plaats voor de vijftien mannen, die op 8 december 1982 om het leven zijn...

Het geheim dat zij deelden

Het geheim dat zij deelden

Een adventsmeditatie Lucas 1,26-38: Het geheim van MariaDe plek is een eenvoudige kamer, de kamer van Maria. Wat zou ze aan het doen zijn? Het was een dag als elke...

Advent: tijd van wachten op, uitzien naar

Advent: tijd van wachten op, uitzien naar

Door: ptr M. Noordermeer, OMI De afgelopen zondag is er in alle kerken van de katholieke kerk over de gehele wereld de eerste kaars aangestoken in de adventskrans. Het is...

Nieuwe frequentie Radio Immanuel – 95.9FM

Nieuwe frequentie Radio Immanuel – 95.9FM

Op zaterdag 26 november jl. is ons radiostation ‘Radio Immanuel’ officieel overgegaan op een nieuwe frequentie, t.w. 95.9 FM. De voormalige frequentie (93.1 FM) behoort toe aan de SRS, en...

Adventsboodschap van de bisschop van Paramaribo

Adventsboodschap van de bisschop van Paramaribo

Paramaribo, 22 november 2016Broeders en zusters,De advent is begonnen. Een tijd waarin wij ons gaan voorbereiden op het Kerstfeest waarbij we de geboorte van Jezus Christus vieren, een blijde gebeurtenis...

Archieven Petrus Donders opgenomen in UNESCO- MOWLAC-Register

Archieven Petrus Donders opgenomen in UNESCO- MOWLAC-Register

MOWLAC is een toonaangevend programma van de UNESCO, met als doel het bewaren en toegankelijk maken van waardevolle archiefstukken en museum collecties wereldwijd. Het is één van de initiatieven van...

Condoleances vanuit Rome

Condoleances vanuit Rome

 Condoleances van Paus Franciscus en pauselijke nuntius Aartsbisschop Girasoli1. De pauselijke Nuntius voor het Caribisch Gebied, Aartsbisschop Nicola Girasoli, heeft aan Mgr. Choennie de volgende condoleance-boodschap overgebracht van Paus Franciscus:...

Informatie betreffende afscheid en uitvaartdienst Mgr. Zichem

Informatie betreffende afscheid en uitvaartdienst Mgr. Zichem

In verband met het overlijden van Mgr. Zichem is er op zaterdag 19 november de gelegenheid tot afscheid nemen in de Basiliek van 15:00 - 18:45 uur, gevolgd door de...

Mgr. Aloysius Zichem overleden

Mgr. Aloysius Zichem overleden

Op zondag 13november 2016 om uur is van ons heengegaan onze geliefde monseigneur Aloysius Zichem, op de leeftijd van 83 jaar. Monseigneur Zichem is op 7 februari 1970 gewijd tot...

Viering afsluiting Heilig Jaar van Barmhartigheid AFGELAST

Viering afsluiting Heilig Jaar van Barmhartigheid AFGELAST

DOOR HET OVERLIJDEN VAN MGR. ALOYSIUS ZIJN DE ACTIVTEITEN RONDOM DE AFSLUITING VAN HET HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID AFGELAST. LEEST U HIER HET OVERLIJDENSBERICHT. Het Heilig Jaar van Barmhartigheid wordt...

Invoering hernieuwde bewoording van het Onze Vader

Invoering hernieuwde bewoording van het Onze Vader

Mgr. Karel Choennie, bisschop van het RK Bisdom Paramaribo, heeft per brief, de officiële aankondiging gedaan aan de geloofsgemeenschap van ons Bisdom over de nieuwe bewoording van het Onze Vader....

GROETEN UIT ROME

GROETEN UIT ROME

Door: P. Tjon Kiem Sang Hij staart me aan met een strenge blik alsof hij wil zeggen: "Wee jij, vermetele zondaar!" Zijn zwaard omhoog geheven waarmee hij mij op elk...

VERKLARING AEC OVER DE DOODSTRAF

VERKLARING AEC OVER DE DOODSTRAF

Zeer recentelijk is de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) uitgekomen met een herdelijke brief, waarin zij bij de Overheden en de bevolking van het Caribisch gebied aandringen op de afschaffing van de...

DE DOOD ONDER OGEN

DE DOOD ONDER OGEN

Door: Paul Tjon Kiem Sang Allerzielen, 2 november, is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. In verband hiermee bieden wij u onderstaand...

O K T O B E R M A A N D - M I S S I E M A A N D dl4

O K T O B E R M A A N D - M I S S I E M A A N D dl4

DE VISIE OP DE MISSIE - MGR. KAREL CHOENNIE In het kader van “Oktobermaand – Missiemaand” en Wereldmissiezondag, vandaag 23 oktober, hebben we een gesprek gehad met Mgr. Choennie. Als...

OECUMENISCHE DIENST Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk

OECUMENISCHE DIENST Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk

Gezamenlijke vieringOp 31 oktober a.s. zal in Lund (Zweden) een gezamenlijke dienst gehouden worden van de Rooms-katholieke Kerk en de Lutherse Kerk. In deze bijzondere oecumenische dienst, ter herdenking van...

Vacature directeur Christelijk Pedagosich Instituut (CPI)

Vacature directeur Christelijk Pedagosich Instituut (CPI)

Eind 2010 is met steun van particuliere donoren en de besturenorganisaties RKBO en EBGS een project ‘Professionalisering van de onderwijzersopleiding Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)’ gestart, dat voorziet in een veranderingsproces....

WERELDMISSIEZONDAG 23 OKTOBER 2016

WERELDMISSIEZONDAG 23 OKTOBER 2016

Wat vieren wij op Missiezondag?Katholieken overal ter wereld vieren op de voorlaatste zondag van oktober Wereldmissiedag. Die dag is in feite het hoogtepunt van de hele maand oktober, die gewijd...

O K T O B E R M A A N D – M I S S I E M A A N D dl3

O K T O B E R M A A N D – M I S S I E M A A N D dl3

...en het zaad werd uitgezaaid, en viel in goede aarde. Claudia Tjon Kiem Sang. “Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat zij hoorden in een...

O K T O B E R M A A N D – M I S S I E M A A N D dl2

O K T O B E R M A A N D – M I S S I E M A A N D dl2

….en het zaad werd uitgezaaid, en viel in goede aarde. Door: Claudia Tjon Kiem Sang Hoe het begon In het jaar 1683 vestigde de eerste koloniale gouverneur van Suriname, Cornelis...

OKTOBER = ROZENKRANSMAAND

OKTOBER = ROZENKRANSMAAND

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. Dit heeft te maken met het feest van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans dat al meer dan...

Een ‘leven’ lang missio ad gentes

Een ‘leven’ lang missio ad gentes

Door: P. Tjon Kiem Sang Op zondag 28 augustus ll. heeft de dertiende groep pastorale leiders voor het binnenland hun officiële zending ontvangen van mgr Choennie. Deze leiders zijn opgeleid...

Marriage Encounter Jongerenweekend

Marriage Encounter Jongerenweekend

Het ME Jongerenweekend, wat is dat eigenlijk?Voor elke soort relatie is communicatie nodig. Goede communicatie kun je leren. Je kunt dan groeien in elke soort relatie door eraan te werken....

O K T O B E R M A A N D – M I S S I E M A A N D

O K T O B E R M A A N D – M I S S I E M A A N D

Door: Claudia Tjon Kiem Sang De maand oktober wordt in onze Kerk aangeduid als “Maand van Universele Missie”, kort gezegd : Missiemaand. Dit is voortgekomen uit de activiteiten van de...

Maria, moeder van Barmhartigheid!-2

Maria, moeder van Barmhartigheid!-2

Door: Jennever Koningverander Daags na het feest van Maria Ten Hemel Opneming, mochten wij op Latour het Tridium en het feest van Maria Koningin van de Wereld, vieren; het feest...

Missonaire discipelen in een digitaal tijdperk

Missonaire discipelen in een digitaal tijdperk

Door: Faroz Abdoelrazak Van 31 juli tot 6 augustus jl. hebben Faroz Abdoelrazak, Iraida Simpson en Patrick Neuve, allen medewerkers van Radio Immanuel, mee gedaan aan een mediatraining, die verzorgd...

« »