Tuesday 22 May

Door: Faroz Abdoelrazak

Missionare DiscipelenVan 31 juli tot 6 augustus jl. hebben Faroz Abdoelrazak, Iraida Simpson en Patrick Neuve, allen medewerkers van Radio Immanuel, mee gedaan aan een mediatraining, die verzorgd werd door het Caribbean School for Catholic Communications (CSCC) op Trinidad & Tobago. De CSCC is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Living Water Community van Trinidad en de universiteit van Dayton in Ohio (USA). Deze school staat onder leiding van Bisschop Jason Gordon van Bridgetown (Barbados), die ook de gedelegeerde voor communicatie is van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC).

Opzet van de CSCC
Vanaf 2010 worden de missie en visie van het mediawerk van de AEC geleid door het thema “Vorming van missionaire dicipelen in een digitaal tijdperk.” Elk jaar wordt er naar gestreefd om subthema’s te identificeren op basis van pastorale issues en zorgpunten die gelinkt zijn aan het hoofdthema. Een volledige training van de CSCC duurt drie jaren en bestrijkt de volgende niveaus:
1. introductie van mediamogelijkheden, scriptschrijven, mediaproducties maken;
2. een volledige mediaproductie maken;
3. voortgezette studie en ontwerpen.
Het is niet verplicht alle 3 jaren te volgen. De opleidng bestaat uit theorie, ‘ted talks,’ geloofsverdieping, Eucharistievieringen en praktijkoefeningen. Er is een werkboek waarin de dagen uitgewerkt zijn in roosters. Alles is in het Engels. En de opbouw van de opleiding is projectmatig opgedeeld in heldere fasen die toewerken naar een mediaproduct.
Ook is samenwerken in teamverband een belangrijk uitgangspunt. Dit alles om versterkte discipelen te krijgen die, hetgeen ze geleerd hebben, kunnen toepassen in hun parochie, Bisdom en eigen omgeving.

Studiejaar 2016
Er deden 24 studenten mee: de meeste, waren afkomstig uit Trinidad, drie uit Barbados, drie uit Suriname, twee uit St. Vincent en één uit Guyana. Er waren negen begeleiders en drie gastsprekers. Het jubeljaar van barmhartigheid, afgekondigd door paus Franciscus, gold als subthema voor dit jaar. Speciaal voor de CSCC van 2016 had de paus een brief gestuurd, een zogeheten “Spiritual Solidarity Blessing.” Deze brief, met een woord van bemoediging voor elke participant, werd iedere dag behandeld. Twee belangrijke citaten uit de brief van de paus: “Toestanden van zonde – zoals geweld, corruptie en uitbuiting – kunnen en moeten wij veroordelen, maar wij mogen geen personen veroordelen, want alleen God kan in de diepte van hun hart zien,” en “In een gebroken, gefragmenteerde en gepolariseerde wereld betekent communiceren met barmhartigheid het helpen creëeren van een gezonde, vrije en broederlijke gehechtheid tussen Gods kinderen en al onze broeders en zusters in de ene mensenfamilie.” De paus nodigt allen, die in dit pastoraat betrokken zijn, uit om “zich te bezinnen op de relatie tussen communicatie en barmhartigheid. Moge onze manier van communiceren bijdragen aan het overwinnen van de denkwijze die zondaren netjes scheidt van rechtvaardigen.”

Persoonlijk ervaringen
Faroz: “Het was een ervaring van uit mijn eigen ‘comfortzone’ stappen. We hebben gebruik gemaakt van nieuwe manieren en digitale tools om een media productie te maken. Ik heb veel over de ontwikkelingen van social media meegekregen, de vele nieuwe mediatools die er zijn. En met name over de juiste aanpak voor het maken van een mediaproductie namelijk jouw doel, doelgroep en boodschap vaststellen, daarna het script schrijven, het liefst in de vorm van een verhaal en dan te kijken met welke technologie de boodschap over te brengen. Ook heb ik de liefde en warmte van Christus mogen ervaren in de mensen in Trinidad & Tobago, de gastgezinnen, de trainers, de paricipanten, de mensen van Living Water Community en ook de schoonheid en mooie plekken van het eiland. Het belangrijkste voor mij was de beleving van het geloof en de wamte waarmee men met elkaar omgaat.”

Iraida: “Ik heb geleerd te denken in mogelijkheden. Ik moest wel stappen uit mijn ‘comfortzone’ om iets te doen waar ik nooit interesse in had. Het was een grote uitdaging vooral met de taalbarriere, maar het is mij door geloof en doorzetting gelukt uit de boot te stappen en op het water door de storm heen te lopen naar de ander kant van de oever.”

Patrick: “Deze dagen van gebed, Eucharistieviering en teach-ins hebben mij doen beseffen dat wij als rooms-katholieken in de Caribbean veel kunnen betekenen voor elkaar als wij meer naar elkaar luisteren en ons meer gericht houden op de mogelijkheden (‘possibilities’) en niet letten op de barrières zoals de taal en de afstand. Hoe kunnen wij als Kerk in de regio mensen weer enthousiast maken voor Jezus? Het moet ergens beginnen. Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Als radiopresentator en mediawerker zal ik met de ervaringen en kennis, processen op gebied van media en verkondiging, voorstellen voordragen aan het Bisdom. Wij moeten op een effectieve wijze gebruik maken van de mogelijkheden. Only the Best for God!”

 

Bron: Omhoog, editie nr. 34